Urząd Miejski w Mońkach

Ważne! Ankieta dla rodziców – żłobek

Data publikacji: 19 czerwca, 2020

Szanowni Państwo.

Do wszystkich Państwa, mieszkających na terenie gminy Mońki i posiadających dzieci w wieku do lat 3, lub w przyszłości planujących powiększenie rodziny, zwracam się z prośbą o wypełnienie i przekazanie do Urzędu Miejskiego w Mońkach zamieszczonej niżej ankiety.

Ankieta służy zbadaniu realnych potrzeb naszej społeczności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, realizowanej  w formie żłobka

Rzetelne, zgodne z oczekiwaniami  Państwa odpowiedzi, będą podstawą do  podjęcia decyzji w sprawie rozpoczęcia oraz określenia zakresu działalności, samorządowego żłobka, jako formy opieki nad dziećmi w naszej gminie.

Ankieta jest anonimowa.

Ankietę wypełnia się poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi oraz/lub dopisanie innych , nie przewidzianych odpowiedzi.

Dziękuję Państwu za wszelkie informacje zawarte w odpowiedziach na pytania ankiety , jak też dodane własne przemyślenia , uwagi czy wskazówki.

Proszę poniżej wypełnić ankietę, następnie klikając w przycisk Prześlij przekazać do Urzędu Miejskiego w Mońkach ul Słowackiego 5a,do dnia 26 czerwca 2020 r.