Urząd Miejski w Mońkach

70 000 na laptopy dla uczniów

Data publikacji: 6 maja, 2020

Wykluczenie cyfrowe wciąż jest aktualnym tematem dotyczącym naszego społeczeństwa, ograniczenie w dostępie do techniki informatycznej zweryfikowane zostało obecną sytuacją. Oświata stanowi jeden z priorytetów Gminy Mońki, która – korzystając z możliwości powstałych w wyniku współpracy resortów edukacji i cyfryzacji – skutecznie zareagowała na braki sprzętowe wśród uczniów.

25 laptopów, myszek i 10 routerów ze starterami do szybkiego internetu przekazano właśnie uczniom i nauczycielom Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt skierowany jest do uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w lekcjach prowadzonych za pośrednictwem internetu. Na ten cel Gmina Mońki pozyskała dokładnie 69 995 zł.

Wystąpienie pandemii koronawirusa spowodowało zamknięcie szkół na wiele tygodni. Wymusiło to nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Zakupione laptopy zostaną więc użyczone najbardziej potrzebującym uczniom, aby mogli oni bezproblemowo kształcić się na odległość.