kategoria 15 Urząd Miejski w Mońkach - "Biuletyn Informacji Publicznej"
 
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miejski w Mońkach
Strona główna » Rada Miejska » Uchwały Rady Miejskiej


- Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
- Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014Uchwała NR XXXVII/230/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-10-06 Data publikacji: 2006-10-06
Data modyfikacji: 2006-10-06


Uchwała Nr XXXVII/227/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mońkach. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-10-06 Data publikacji: 2006-10-06
Data modyfikacji: 2006-10-06


Uchwała Nr XXXVII/228/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-10-06 Data publikacji: 2006-10-06
Data modyfikacji: 2006-10-06


Uchwała Nr XXXV/225/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-08-11 Data publikacji: 2006-08-11
Data modyfikacji: 2006-08-11


Uchwała Nr XXXV/226/O6 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-08-11 Data publikacji: 2006-08-11
Data modyfikacji: 2006-08-11


Uchwała Nr XXXIV/223/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie skargi na Burmistrza Moniek. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-07-27 Data publikacji: 2006-07-27
Data modyfikacji: 2006-07-27


Uchwała Nr XXXIV/222/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zobowiązań wekslowych. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-07-27 Data publikacji: 2006-07-27
Data modyfikacji: 2006-07-27


Uchwała Nr XXXIV/220/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-07-27 Data publikacji: 2006-07-27
Data modyfikacji: 2006-07-27


Uchwała Nr XXXIV/224/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie skargi P. Anny i Henryka Lachowskich. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-07-27 Data publikacji: 2006-07-27
Data modyfikacji: 2006-07-27


Uchwała Nr XXXIV/221/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zobowiązań wekslowych. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-07-27 Data publikacji: 2006-07-27
Data modyfikacji: 2006-07-27


Uchwała Nr XXXIV/219/06 Rady Miejskiej w Mońkach zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/264/02 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 21 sierpnia 2002r. w prawie określenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom lub dzierżawcom. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-07-26 Data publikacji: 2006-07-26
Data modyfikacji: 2006-07-26


Uchwała Nr XXXIII/215/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-06-13 Data publikacji: 2006-06-13
Data modyfikacji: 2006-06-13


Uchwała Nr XXXIII/218/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zobowiązań wekslowych. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-06-13 Data publikacji: 2006-06-13
Data modyfikacji: 2006-06-13


Uchwała Nr XXXIII/216/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie na 2006r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-06-13 Data publikacji: 2006-06-13
Data modyfikacji: 2006-06-13


Uchwała Nr XXXIII/217/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zobowiązań wekslowych. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-06-13 Data publikacji: 2006-06-13
Data modyfikacji: 2006-06-13


Uchwała Nr XXXII/214/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Moniek ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-04-27 Data publikacji: 2006-04-27
Data modyfikacji: 2006-04-27


Uchwała Nr XXXII/213/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-04-27 Data publikacji: 2006-04-27
Data modyfikacji: 2006-04-27


Uchwała Nr XXXI/210/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Moniek pełnomocnictwa do złożenia wniosku, podpisania umowy i ustanowienia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie projektu pn.: "C+E - kategoria przyszłości" ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-04-05 Data publikacji: 2006-04-05
Data modyfikacji: 2006-04-05


Uchwała Nr XXXI/209/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-04-05 Data publikacji: 2006-04-05
Data modyfikacji: 2006-04-05


Uchwała Nr XXXI/208/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia podstaw wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-04-05 Data publikacji: 2006-04-05
Data modyfikacji: 2006-04-05


Uchwała Nr XXXI/212/06 w sprawie budżetu Gminy na 2006r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-04-05 Data publikacji: 2006-04-05
Data modyfikacji: 2006-04-05


Uchwała Nr XXXI/211/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie udzielenia diet sołtysom wsi ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-04-05 Data publikacji: 2006-04-05
Data modyfikacji: 2006-04-05


Uchwała Nr XXXI/205/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2006r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-04-04 Data publikacji: 2006-04-04
Data modyfikacji: 2006-04-04


Uchwała Nr XXXI/202/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-04-04 Data publikacji: 2006-04-04
Data modyfikacji: 2006-04-04


Uchwała Nr XXXI/203/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów pracujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mońki. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-04-04 Data publikacji: 2006-04-04
Data modyfikacji: 2006-04-04


Uchwała Nr XXXI/206/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustanowienia stypendium sportowego i artystycznego Miasta i Gminy Mońki dla szczególnie uzdolnionych uczniów zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy za ich osiągnięcia w sporcie i twórczości artystycznej. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-04-04 Data publikacji: 2006-04-04
Data modyfikacji: 2006-04-04


Uchwała Nr XXXI/204/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mońki, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-04-04 Data publikacji: 2006-04-04
Data modyfikacji: 2006-04-04


Uchwała Nr XXX/200/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-03-02 Data publikacji: 2006-03-02
Data modyfikacji: 2006-03-02


Uchwała Nr XXX/197/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-03-02 Data publikacji: 2006-03-02
Data modyfikacji: 2006-03-02


Uchwała Nr XXX/201/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-03-02 Data publikacji: 2006-03-02
Data modyfikacji: 2006-03-02


Uchwała Nr XXX/199/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-03-02 Data publikacji: 2006-03-02
Data modyfikacji: 2006-03-02


Uchwała Nr XXX/198/06 Rady Miejskiej w Mońkach zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Związku Komunalnego "Biebrza" i przyjęcia statutu ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2006-03-02 Data publikacji: 2006-03-02
Data modyfikacji: 2006-03-02


Uchwała Nr XXIX/196/05 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-12-28 Data publikacji: 2005-12-28
Data modyfikacji: 2005-12-28


Uchwała Nr XXVIII/183/05 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-12-16 Data publikacji: 2005-12-16
Data modyfikacji: 2005-12-16


Uchwała Nr XXVIII/184/05 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-12-16 Data publikacji: 2005-12-16
Data modyfikacji: 2005-12-16


Uchwała Nr XXVIII/194/05 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-12-16 Data publikacji: 2005-12-16
Data modyfikacji: 2005-12-16


Uchwała Nr XXVIII/190/05 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatniści oraz sposobu jej poboru ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-12-16 Data publikacji: 2005-12-16
Data modyfikacji: 2005-12-16


Uchwała Nr XXVIII/185/05 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Reja" w Mońkach ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-12-16 Data publikacji: 2005-12-16
Data modyfikacji: 2005-12-16


Uchwała Nr XXVIII/191/05 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-12-16 Data publikacji: 2005-12-16
Data modyfikacji: 2005-12-16


Uchwała Nr XXVIII/192/05 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-12-16 Data publikacji: 2005-12-16
Data modyfikacji: 2005-12-16


Uchwała Nr XXVIII/193/05 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie poboru od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-12-16 Data publikacji: 2005-12-16
Data modyfikacji: 2005-12-16


Uchwała Nr XXVIII/188/05 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-12-16 Data publikacji: 2005-12-16
Data modyfikacji: 2005-12-16


Uchwała Nr XXVIII/195/05 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2005r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-12-16 Data publikacji: 2005-12-16
Data modyfikacji: 2005-12-16


Uchwałą Nr XXVIII/189/05 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie stawek opłaty targowej ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-12-16 Data publikacji: 2005-12-16
Data modyfikacji: 2005-12-16


Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-05-09 Data publikacji: 2005-05-09
Data modyfikacji: 2005-05-09


Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek........... ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-04-20 Data publikacji: 2005-04-20
Data modyfikacji: 2005-04-20


Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej ..... ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-04-18 Data publikacji: 2005-04-18
Data modyfikacji: 2005-04-18


Uchwała Nr XVIII/123/04 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie stawek opłaty targowej ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-01-28 Data publikacji: 2005-01-28
Data modyfikacji: 2005-01-28


Uchwała Nr XVIII/127/04 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-01-28 Data publikacji: 2005-01-28
Data modyfikacji: 2005-01-28


Uchwała Nr XVIII/128/04 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-01-28 Data publikacji: 2005-01-28
Data modyfikacji: 2005-01-28


Uchwała Nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-01-28 Data publikacji: 2005-01-28
Data modyfikacji: 2005-01-28


Uchwała Nr XVIII/124/04 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-01-28 Data publikacji: 2005-01-28
Data modyfikacji: 2005-01-28


Uchwała Nr XVIII/125/04 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-01-28 Data publikacji: 2005-01-28
Data modyfikacji: 2005-01-28


Uchwała Nr XVIII/122/04 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2005-01-28 Data publikacji: 2005-01-28
Data modyfikacji: 2005-01-28


Uchwała Nr XVII/107/04 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.... ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2004-11-04 Data publikacji: 2004-11-04
Data modyfikacji: 2004-11-04


Uchwała Nr XVII/109/04 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Moniek na zbycie nieruchomości ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2004-11-04 Data publikacji: 2004-11-04
Data modyfikacji: 2004-11-04


Uchwała Nr XVII/108/04 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/264/02 RM w Mońkach ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2004-11-04 Data publikacji: 2004-11-04
Data modyfikacji: 2004-11-04


Uchwała Rady Miejskiej w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Hornostajach ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2004-05-25 Data publikacji: 2004-05-25
Data modyfikacji: 2004-05-25


Uchwała Rady Miejskiej ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2004-05-21 Data publikacji: 2004-05-21
Data modyfikacji: 2004-05-21


Uchwała Rady Miejskiej ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2004-05-21 Data publikacji: 2004-05-21
Data modyfikacji: 2004-05-21


Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wekslowych ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2004-03-18 Data publikacji: 2004-03-18
Data modyfikacji: 2004-03-18


Uchwała Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/264/02 RM w Mońkach z dn. 21.08.2002r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania..... ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2004-03-18 Data publikacji: 2004-03-18
Data modyfikacji: 2004-03-18


Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w Gminie Mońki polskiej rodziny z Republiki Kazachstanu ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2004-02-25 Data publikacji: 2004-02-25
Data modyfikacji: 2004-02-25


Uchwała Nr X/76/03 RM w Mońkach z dn. 10.12.2003r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na 2004r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2004-01-13 Data publikacji: 2004-01-13
Data modyfikacji: 2004-01-13


Uchwała Nr X/73/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dn. 10.12.2003r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2004r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2004-01-13 Data publikacji: 2004-01-13
Data modyfikacji: 2004-01-13


Uchwała Nr X/72/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dn. 10.12.2003r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2004r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2004-01-13 Data publikacji: 2004-01-13
Data modyfikacji: 2004-01-13


Uchwała Nr X/75/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dn. 10.12.2003r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na 2004r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2004-01-13 Data publikacji: 2004-01-13
Data modyfikacji: 2004-01-13


Uchwała Nr X/77/03 RM w Mońkach z dn. 10.12.2003r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2004r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2004-01-13 Data publikacji: 2004-01-13
Data modyfikacji: 2004-01-13


Uchwała Nr X/74/03 RM w Mońkach z dn. 10.12.2003r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2004-01-13 Data publikacji: 2004-01-13
Data modyfikacji: 2004-01-13


plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Marta Krzywiec
uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2003-11-13 Data publikacji: 2003-11-13
Data modyfikacji: 2003-11-13


Liczba punktów sprzedaży

Autor: Marta Krzywiec
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2003-07-18 Data publikacji: 2003-07-18
Data modyfikacji: 2003-07-18


Obwody

Autor: Marta Krzywiec
Obwody ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2003-07-18 Data publikacji: 2003-07-18
Data modyfikacji: 2003-07-18


Stawki opłaty adiacenckiej

Autor: Marta Krzywiec
Stawki opłaty adiacenckiej ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2003-07-18 Data publikacji: 2003-07-18
Data modyfikacji: 2003-07-18


Diety Radnych

Autor: Marta Krzywiec
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2003-07-18 Data publikacji: 2003-07-18
Data modyfikacji: 2003-07-18


Obwód SP ZOZ

Autor: Marta Krzywiec
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2003-07-18 Data publikacji: 2003-07-18
Data modyfikacji: 2003-07-18


Cennik - cmentarz

Autor: Marta Krzywiec
Cennik - cmentarz ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2003-07-18 Data publikacji: 2003-07-18
Data modyfikacji: 2003-07-18


Godziny pracy placówki

Autor: Marta Krzywiec
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2003-07-18 Data publikacji: 2003-07-18
Data modyfikacji: 2003-07-18


Okręgi

Autor: Marta Krzywiec
Publikator: Marta Krzywiec Data utworzenia: 2003-07-18 Data publikacji: 2003-07-18
Data modyfikacji: 2003-07-18


 
logoUrząd Miejski w Mońkach
e-mail: sekretariat@um-monki.pl    tel: (085)7162587