kategoria 255 Urząd Miejski w Mońkach - "Biuletyn Informacji Publicznej"
 
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miejski w Mońkach
Strona główna » OŚWIATA » Regulamin wynagradzania dla nauczycieli na 2009r.

Uchwała Nr XLVI/257/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/175/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2012-05-17 Data publikacji: 2012-05-17
Data modyfikacji: 2012-05-17


Uchwała Nr XXXII/175/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-04-17 Data publikacji: 2009-04-17
Data modyfikacji: 2012-05-17


 
logoUrząd Miejski w Mońkach
e-mail: sekretariat@um-monki.pl    tel: (085)7162587