kategoria 48 Urząd Miejski w Mońkach - "Biuletyn Informacji Publicznej"
 
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miejski w Mońkach
Strona główna » Rada Miejska » Uchwały Rady Miejskiej » Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010

Uchwała Nr XLVII/261/10 Rady Miejskiej w Monkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-12-15 Data publikacji: 2010-12-15
Data modyfikacji: 2010-12-15


Uchwała Nr XLVII/262/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-12-15 Data publikacji: 2010-12-15
Data modyfikacji: 2010-12-15


Uchwała Nr XLVII/264/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/160/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-12-15 Data publikacji: 2010-12-15
Data modyfikacji: 2010-12-15


Uchwała Nr XLVII/263/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-12-15 Data publikacji: 2010-12-15
Data modyfikacji: 2010-12-15


Uchwała Nr XLVI/253/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-10-26 Data publikacji: 2010-10-26
Data modyfikacji: 2010-10-26


Uchwała Nr XLVI/258/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-10-26 Data publikacji: 2010-10-26
Data modyfikacji: 2010-10-26


Uchwała Nr XLVI/260/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Moniek ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-10-26 Data publikacji: 2010-10-26
Data modyfikacji: 2010-10-26


Uchwała Nr XLVI/252/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-10-26 Data publikacji: 2010-10-26
Data modyfikacji: 2010-10-26


Uchwała Nr XLVI/254/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany uchwały Nr XX/140/05 z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-10-26 Data publikacji: 2010-10-26
Data modyfikacji: 2010-10-26


Uchwała Nr XLVI/257/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/170/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegołowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastepstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-10-26 Data publikacji: 2010-10-26
Data modyfikacji: 2010-10-26


Uchwała Nr XLVI/259/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-10-26 Data publikacji: 2010-10-26
Data modyfikacji: 2010-10-26


Uchwała Nr XLVI/255/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/247/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-10-26 Data publikacji: 2010-10-26
Data modyfikacji: 2010-10-26


Uchwała Nr XLVI/256/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mońkach. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-10-26 Data publikacji: 2010-10-26
Data modyfikacji: 2010-10-26


Uchwała Nr XLV/249/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/137/08 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 października 2008r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego rzez Gminę Monki. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-09-15 Data publikacji: 2010-09-15
Data modyfikacji: 2010-09-15


Uchwała Nr XLV/251/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-09-15 Data publikacji: 2010-09-15
Data modyfikacji: 2010-09-15


Uchwała Nr XLV/250/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zawarcie umowy partnerskiej w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne pod tytułem "Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły". ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-09-15 Data publikacji: 2010-09-15
Data modyfikacji: 2010-09-15


Uchwała Nr XLIV/248/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-08-26 Data publikacji: 2010-08-26
Data modyfikacji: 2010-08-26


Uchwała Nr XLIII/241/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie likwidacji Przedszkola w Mońkach działającego w formie zakładu budżetowego celem przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-07-08 Data publikacji: 2010-07-08
Data modyfikacji: 2010-07-08


Uchwała Nr XLIII/240/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mońki oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze pórocze roku budżetowego. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-07-08 Data publikacji: 2010-07-08
Data modyfikacji: 2010-07-08


Uchwała Nr XLIII/239/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-07-08 Data publikacji: 2010-07-08
Data modyfikacji: 2010-07-08


Uchwała Nr XLIII/238/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-07-08 Data publikacji: 2010-07-08
Data modyfikacji: 2010-07-08


Uchwała Nr XLIII/245/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w trybie bezprzetergowym nieruchomości położonej w obrebie wsi Świerzbienie. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-07-08 Data publikacji: 2010-07-08
Data modyfikacji: 2010-07-08


Uchwała Nr XLIII/246/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-07-08 Data publikacji: 2010-07-08
Data modyfikacji: 2010-07-08


Uchwała Nr XLIII/247/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-07-08 Data publikacji: 2010-07-08
Data modyfikacji: 2010-07-08


Uchwała Nr XLIII/244/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-07-08 Data publikacji: 2010-07-08
Data modyfikacji: 2010-07-08


Uchwała Nr XLIII/242/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-07-08 Data publikacji: 2010-07-08
Data modyfikacji: 2010-07-08


Uchwała Nr XLIII/243/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczyc dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-07-08 Data publikacji: 2010-07-08
Data modyfikacji: 2010-07-08


Uchwała Nr XLII/236/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-05-07 Data publikacji: 2010-05-07
Data modyfikacji: 2010-05-07


Uchwała Nr XLII/230/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Moniek. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-05-07 Data publikacji: 2010-05-07
Data modyfikacji: 2010-05-07


Uchwała Nr XLII/235/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mońkach. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-05-07 Data publikacji: 2010-05-07
Data modyfikacji: 2010-05-07


Uchwała Nr XLII/234/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/259/02 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie zmian w podziale Gmiany Mońki na obwody głosowania. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-05-07 Data publikacji: 2010-05-07
Data modyfikacji: 2010-05-07


Uchwała Nr XLII/237/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie tablicy pamiątkowej poświęconej 20 rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-05-07 Data publikacji: 2010-05-07
Data modyfikacji: 2010-05-07


Uchwała Nr XLII/233/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kulesze. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-05-07 Data publikacji: 2010-05-07
Data modyfikacji: 2010-05-07


Uchwała Nr XLII/232/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-05-07 Data publikacji: 2010-05-07
Data modyfikacji: 2010-05-07


Uchwała Nr XLII/231/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-05-07 Data publikacji: 2010-05-07
Data modyfikacji: 2010-05-07


Uchwała Nr XLI/229/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli mieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-04-09 Data publikacji: 2010-04-09
Data modyfikacji: 2010-04-09


Uchwała Nr XLI/227/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-04-09 Data publikacji: 2010-04-09
Data modyfikacji: 2010-04-09


Uchwała Nr XLI/226/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-04-09 Data publikacji: 2010-04-09
Data modyfikacji: 2010-04-09


Uchwała Nr XLI/228/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-04-09 Data publikacji: 2010-04-09
Data modyfikacji: 2010-04-09


Uchwała Nr XL/220/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-03-10 Data publikacji: 2010-03-10
Data modyfikacji: 2010-03-10


Uchwała Nr XL/222/10 Rady Miejskie w Mońkach w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-03-10 Data publikacji: 2010-03-10
Data modyfikacji: 2010-03-10


Uchwała Nr XL/225/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyjęcia planów prac stałych Komisji Rady Miejskiej w Mońkach na 2010r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-03-10 Data publikacji: 2010-03-10
Data modyfikacji: 2010-03-10


Uchwała Nr XL/224/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie nadania nazw ulicom. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-03-10 Data publikacji: 2010-03-10
Data modyfikacji: 2010-03-10


Uchwała Nr XL/223/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne pod tytułem "Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gminy: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły". ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-03-10 Data publikacji: 2010-03-10
Data modyfikacji: 2010-03-10


Uchwała Nr XL/221/10 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Biłaymstoku. ...

 czytaj dalej
Publikator: Aneta Biedrzycka Data utworzenia: 2010-03-10 Data publikacji: 2010-03-10
Data modyfikacji: 2010-03-10


Uchwała Nr XXXIX/217/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Mońki na lata 2009-2032". ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2010-01-11 Data publikacji: 2010-01-11
Data modyfikacji: 2010-01-11


Uchwała Nr XXXIX/214/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2010-01-11 Data publikacji: 2010-01-11
Data modyfikacji: 2010-01-11


Uchwała Nr XXXIX/213/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie uchwalenia budżetu gminy MOŃKI na rok 2010. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2010-01-11 Data publikacji: 2010-01-11
Data modyfikacji: 2010-01-11


Uchwała Nr XXXIX/212/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2010-01-11 Data publikacji: 2010-01-11
Data modyfikacji: 2010-01-11


Uchwała Nr XXXIX/215/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2010-01-11 Data publikacji: 2010-01-11
Data modyfikacji: 2010-01-11


Uchwała Nr XXXIX/219/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2010-01-11 Data publikacji: 2010-01-11
Data modyfikacji: 2010-01-11


Uchwała Nr XXXIX/218/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Mońkach" na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mońki na rok 2010. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2010-01-11 Data publikacji: 2010-01-11
Data modyfikacji: 2010-01-11


Uchwała Nr XXXIX/216/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2010-01-11 Data publikacji: 2010-01-11
Data modyfikacji: 2010-01-11


Uchwała Nr XXXVIII/207/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-12-04 Data publikacji: 2009-12-04
Data modyfikacji: 2009-12-04


Uchwała Nr XXXVII/203/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia diet sołtysom wsi Gminy Mońki. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-12-04 Data publikacji: 2009-12-04
Data modyfikacji: 2009-12-04


Uchwała Nr XXXVIII/209/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-12-04 Data publikacji: 2009-12-04
Data modyfikacji: 2009-12-04


Uchwała Nr XXXVIII/210/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-12-04 Data publikacji: 2009-12-04
Data modyfikacji: 2009-12-04


Uchwała Nr XXXVIII/208/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-12-04 Data publikacji: 2009-12-04
Data modyfikacji: 2009-12-04


Uchwała Nr XXXVII/202/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/132/08 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 października 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mońki oraz określenia granic ich obwodów. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-12-04 Data publikacji: 2009-12-04
Data modyfikacji: 2009-12-04


Uchwała Nr XXXVII/201/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-12-04 Data publikacji: 2009-12-04
Data modyfikacji: 2009-12-04


Uchwała Nr XXXVII/200/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/88/08 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-12-04 Data publikacji: 2009-12-04
Data modyfikacji: 2009-12-04


Uchwała Nr XXXVII/199/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-12-04 Data publikacji: 2009-12-04
Data modyfikacji: 2009-12-04


Uchwała Nr XXXVIII/206/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie opłaty targowej. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-12-04 Data publikacji: 2009-12-04
Data modyfikacji: 2009-12-04


Uchwała Nr XXXVIII/205/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zaciągnięcia pożyczki i zobowiązań wekslowych. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-12-04 Data publikacji: 2009-12-04
Data modyfikacji: 2009-12-04


Uchwała Nr XXXVIII/204/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-12-04 Data publikacji: 2009-12-04
Data modyfikacji: 2009-12-04


Uchwała Nr XXXVIII/211/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-12-04 Data publikacji: 2009-12-04
Data modyfikacji: 2009-12-04


Uchwała Nr XXXVI/195/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zaciągnięcia pożyczki i zobowiązań wekslowych ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-10-16 Data publikacji: 2009-10-16
Data modyfikacji: 2009-10-16


Uchwała Nr XXXVI/198/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1414B /Krzeczkowo/ - od drogi Nr 1412B Kropiwnica Kalinówka Kościelna do drogi Nr 1404B/ ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-10-16 Data publikacji: 2009-10-16
Data modyfikacji: 2009-10-16


Uchwała Nr XXXVI/197/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 maja 2009r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-10-16 Data publikacji: 2009-10-16
Data modyfikacji: 2009-10-16


Uchwała Nr XXXVI/194/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zobowiązań wekslowych oraz kredytu krótkoterminowego ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-10-16 Data publikacji: 2009-10-16
Data modyfikacji: 2009-10-16


Uchwała Nr XXXVI/193/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-10-16 Data publikacji: 2009-10-16
Data modyfikacji: 2009-10-16


UCHWAŁA NR XXXVI/196/09 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego Blisko Boisko w Mońkach przy ulicy Gajowej. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-10-07 Data publikacji: 2009-10-07
Data modyfikacji: 2009-10-07


Uchwała Nr XXXV/189/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-08-18 Data publikacji: 2009-08-18
Data modyfikacji: 2009-08-18


Uchwała Nr XXXV/191/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie skargi Pana Henryka Lachowskiego ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-08-18 Data publikacji: 2009-08-18
Data modyfikacji: 2009-08-18


Uchwała Nr XXXV/192/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-08-18 Data publikacji: 2009-08-18
Data modyfikacji: 2009-08-18


Uchwała Nr XXXV/190/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie warunków, trybu przyznawania i rodzaju wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie wyniki sprtowe ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-08-18 Data publikacji: 2009-08-18
Data modyfikacji: 2009-08-18


Uchwała Nr XXXIV/187/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Moniek ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-07-07 Data publikacji: 2009-07-07
Data modyfikacji: 2009-07-07


Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-07-07 Data publikacji: 2009-07-07
Data modyfikacji: 2009-07-07


Uchwała Nr XXXIII/181/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-07-07 Data publikacji: 2009-07-07
Data modyfikacji: 2009-07-07


Uchwała Nr XXXIII/182/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-07-07 Data publikacji: 2009-07-07
Data modyfikacji: 2009-07-07


Uchwała Nr XXXI/170/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-07-07 Data publikacji: 2009-07-07
Data modyfikacji: 2009-07-07


Uchwała Nr XXXIII/183/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia terminów przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mońkach ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-07-07 Data publikacji: 2009-07-07
Data modyfikacji: 2009-07-07


Uchwała Nr XXXIV/184/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-07-07 Data publikacji: 2009-07-07
Data modyfikacji: 2009-07-07


Uchwała Nr XXXIV/185/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-07-07 Data publikacji: 2009-07-07
Data modyfikacji: 2009-07-07


Uchwała Nr XXXIV/186/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie nadania nazwy ulicy ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-07-07 Data publikacji: 2009-07-07
Data modyfikacji: 2009-07-07


Uchwała Nr XXXIV/188/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-07-07 Data publikacji: 2009-07-07
Data modyfikacji: 2009-07-07


Uchwała Nr XXXIII/179/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmian w budżecie gminy Mońki na 2009r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-07-07 Data publikacji: 2009-07-07
Data modyfikacji: 2009-09-23


Uchwała Nr XXXII/172/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-04-17 Data publikacji: 2009-04-17
Data modyfikacji: 2009-04-17


Uchwała Nr XXXII/171/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Moniek ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-04-17 Data publikacji: 2009-04-17
Data modyfikacji: 2009-04-17


Uchwała Nr XXXII/175/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-04-17 Data publikacji: 2009-04-17
Data modyfikacji: 2009-04-17


Uchwała Nr XXXII/176/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia rodzaju świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-04-17 Data publikacji: 2009-04-17
Data modyfikacji: 2009-04-17


Uchwała Nr XXXII/177/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-04-17 Data publikacji: 2009-04-17
Data modyfikacji: 2009-04-17


Uchwała Nr XXXII/178/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Mońkach na 2009r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-04-17 Data publikacji: 2009-04-17
Data modyfikacji: 2009-04-17


Uchwała Nr XXXII/174/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mońkach ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-04-17 Data publikacji: 2009-04-17
Data modyfikacji: 2009-04-17


Uchwała Nr XXXII/173/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kropiwnica ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-04-17 Data publikacji: 2009-04-17
Data modyfikacji: 2009-04-17


Uchwała Nr XXXI/168/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zatwierdzenia sołeckiego programu działania w zakresie "Planu Odnowy Miejscowości Kropiwnica na lata 2007-2013" ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-03-09 Data publikacji: 2009-03-09
Data modyfikacji: 2009-03-09


Uchwała Nr XXXI/164/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach na Cmentarzu Miejskim w Mońkach ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-03-09 Data publikacji: 2009-03-09
Data modyfikacji: 2009-03-09


Uchwała Nr XXXI/166/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Świerzbienie ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-03-09 Data publikacji: 2009-03-09
Data modyfikacji: 2009-03-09


Uchwała Nr XXXI/165/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów na gminnym składowisku odpadów komunalnych we wsi Świerzbienie ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-03-09 Data publikacji: 2009-03-09
Data modyfikacji: 2009-03-09


Uchwała Nr XXXI/167/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-03-09 Data publikacji: 2009-03-09
Data modyfikacji: 2009-03-09


Uchwała Nr XXXI/169/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zatwierdzenia sołeckiego programu działania w zakresie "Planu Odnowy Miejscowości Kulesze na lata 2007-2013" ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-03-09 Data publikacji: 2009-03-09
Data modyfikacji: 2009-03-09


Uchwała Nr XXXI/163/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Mońki przeznaczonej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-03-06 Data publikacji: 2009-03-06
Data modyfikacji: 2009-03-06


Uchwała Nr XXXI/170/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-03-06 Data publikacji: 2009-03-06
Data modyfikacji: 2009-03-06


Uchwała Nr XXXI/161/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-03-05 Data publikacji: 2009-03-05
Data modyfikacji: 2009-03-05


Uchwała Nr XXXI/160/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-03-05 Data publikacji: 2009-03-05
Data modyfikacji: 2009-03-05


Uchwała Nr XXXI/162/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przejęcia zadań z zakresu właściwości powiatu ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-03-05 Data publikacji: 2009-03-05
Data modyfikacji: 2009-03-05


Uchwała Nr XXXI/159/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Twoja przyszłość w Twoich rękach opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-03-04 Data publikacji: 2009-03-04
Data modyfikacji: 2009-03-04


Uchwała Nr XXXI/158/09 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 2009 ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-03-04 Data publikacji: 2009-03-04
Data modyfikacji: 2009-03-04


Uchwała Nr XXX/155/09 Rday Miejskiej w Mońkach w sprawie zgłoszenia przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mońkach ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-01-30 Data publikacji: 2009-01-30
Data modyfikacji: 2009-01-30


Uchwała Nr XXX/156/09 Rday Miejskiej w Mońkach w sprawie skargi Pana Henryka Lachowskiego ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-01-30 Data publikacji: 2009-01-30
Data modyfikacji: 2009-01-30


Uchwała Nr XXX/157/09 Rday Miejskiej w Mońkach w sprawie skargi Pani Marianny Niewczas ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-01-30 Data publikacji: 2009-01-30
Data modyfikacji: 2009-01-30


Uchwała Nr XXIX/152/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie skargi na bezczynność władz Gminy Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2009-01-30 Data publikacji: 2009-01-30
Data modyfikacji: 2009-01-30


Uchwała Nr XXIX/153/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z Gminą Mońki w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600 - 3800 MHz ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-12-30 Data publikacji: 2008-12-30
Data modyfikacji: 2008-12-30


Uchwała Nr XXIX/151/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przystąpienia Gminy Mońki do Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-12-30 Data publikacji: 2008-12-30
Data modyfikacji: 2008-12-30


Uchwała Nr XXIX/149/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-12-30 Data publikacji: 2008-12-30
Data modyfikacji: 2008-12-30


Uchwała Nr XXIX/150/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-12-30 Data publikacji: 2008-12-30
Data modyfikacji: 2008-12-30


Uchwała Nr XXIX/154/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-12-30 Data publikacji: 2008-12-30
Data modyfikacji: 2008-12-30


Uchwała Nr XXVIII/146/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mońki umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. - Boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej Program Blisko Boisko ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-12-04 Data publikacji: 2008-12-04
Data modyfikacji: 2008-12-04


Uchwała Nr XXVIII/148/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-12-04 Data publikacji: 2008-12-04
Data modyfikacji: 2008-12-04


Uchwała Nr XXVIII/144/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-12-04 Data publikacji: 2008-12-04
Data modyfikacji: 2008-12-04


Uchwała Nr XXVIII/147/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008 ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-12-04 Data publikacji: 2008-12-04
Data modyfikacji: 2008-12-04


Uchwała Nr XXVIII/142/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-12-04 Data publikacji: 2008-12-04
Data modyfikacji: 2008-12-04


Uchwała Nr XXVIII/143/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-12-04 Data publikacji: 2008-12-04
Data modyfikacji: 2008-12-04


Uchwała Nr XXVIII/145/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie opłaty targowej ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-12-04 Data publikacji: 2008-12-04
Data modyfikacji: 2008-12-04


Uchwała Nr XXVIII/140/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-12-03 Data publikacji: 2008-12-03
Data modyfikacji: 2008-12-03


Uchwała Nr XXVIII/141/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-12-03 Data publikacji: 2008-12-03
Data modyfikacji: 2008-12-03


Uchwała Nr XXVIII/139/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-12-03 Data publikacji: 2008-12-03
Data modyfikacji: 2008-12-03


Uchwała Nr XXVII/135/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-10-29 Data publikacji: 2008-10-29
Data modyfikacji: 2008-10-29


Uchwała NR XXVII/131/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-10-29 Data publikacji: 2008-10-29
Data modyfikacji: 2008-10-29


Uchwała Nr XXVII/130/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-10-29 Data publikacji: 2008-10-29
Data modyfikacji: 2008-10-29


Uchwała Nr XXVII/134/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyznania prawa do ekwiwalentu wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mońki, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-10-29 Data publikacji: 2008-10-29
Data modyfikacji: 2008-10-29


Uchwała Nr XXVII/136/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Planowania, Budżetu i Finansów ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-10-29 Data publikacji: 2008-10-29
Data modyfikacji: 2008-10-29


Uchwała Nr XXVII/137/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-10-29 Data publikacji: 2008-10-29
Data modyfikacji: 2008-10-29


Uchwała Nr XXVII/138/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-10-29 Data publikacji: 2008-10-29
Data modyfikacji: 2008-10-29


Uchwała Nr XXVII/132/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mońki oraz określenia granic ich obwodów ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-10-29 Data publikacji: 2008-10-29
Data modyfikacji: 2008-10-29


Uchwała Nr XXVII/133/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mońki oraz określenia granic ich obwodów ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-10-29 Data publikacji: 2008-10-29
Data modyfikacji: 2008-10-29


Uchwała Nr XXVII/129/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie nadania nazwy ulicy ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-10-28 Data publikacji: 2008-10-28
Data modyfikacji: 2008-10-28


Uchwała Nr XXVI/127/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zobowiązań wekslowych ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-08-19 Data publikacji: 2008-08-19
Data modyfikacji: 2008-08-19


Uchwała Nr XXVI/128/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-08-19 Data publikacji: 2008-08-19
Data modyfikacji: 2008-08-19


Uchwała Nr XXVI/125/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Mońkach ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-08-19 Data publikacji: 2008-08-19
Data modyfikacji: 2008-08-19


Uchwała Nr XXVI/124/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-08-19 Data publikacji: 2008-08-19
Data modyfikacji: 2008-08-19


Uchwała Nr XXVI/126/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-08-19 Data publikacji: 2008-08-19
Data modyfikacji: 2008-08-19


Uchwała Nr XXIII/122/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-07-03 Data publikacji: 2008-07-03
Data modyfikacji: 2008-07-03


Uchwała Nr XXV/123/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-07-03 Data publikacji: 2008-07-03
Data modyfikacji: 2008-07-03


Uchwała Nr XXII/121/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie współpracy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-07-03 Data publikacji: 2008-07-03
Data modyfikacji: 2008-07-03


Uchwała Nr XXII/117/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/82/07 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 19 grudnia 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-06-26 Data publikacji: 2008-06-26
Data modyfikacji: 2008-06-26


Uchwała NR XXII/119/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-06-26 Data publikacji: 2008-06-26
Data modyfikacji: 2008-06-26


Uchwała NR XXII/120/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie nawiązania współpracy Gminy Mońki z Rejonem Alytus/Litwa/ (Alytaus rajono savivaldybs administracija) ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-06-26 Data publikacji: 2008-06-26
Data modyfikacji: 2008-06-26


Uchwała NR XXII/116/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/80/07 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 19 grudnia 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-06-26 Data publikacji: 2008-06-26
Data modyfikacji: 2008-06-26


Uchwała NR XXII/118/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie warunków, trybu przyznawania i rodzaju nagród i wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-06-26 Data publikacji: 2008-06-26
Data modyfikacji: 2008-06-26


Uchwała Nr XXI/109/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/81/07 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 19 grudnia 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-06-04 Data publikacji: 2008-06-04
Data modyfikacji: 2008-06-04


Uchwała Nr XXI/112/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-06-04 Data publikacji: 2008-06-04
Data modyfikacji: 2008-06-04


Uchwała Nr XXI/114/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zobowiązań wekslowych ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-06-04 Data publikacji: 2008-06-04
Data modyfikacji: 2008-06-04


Uchwała Nr XXI/115/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-06-04 Data publikacji: 2008-06-04
Data modyfikacji: 2008-06-04


Uchwała Nr XXI/106/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Moniek ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-06-04 Data publikacji: 2008-06-04
Data modyfikacji: 2008-06-04


Uchwała Nr XXI/108/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/80/07 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 19 grudnia 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-06-04 Data publikacji: 2008-06-04
Data modyfikacji: 2008-06-04


Uchwała Nr XXI/111/08 Rady Miejskiej w Mońkach zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/264/02 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom lub dzierżawcom ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-06-04 Data publikacji: 2008-06-04
Data modyfikacji: 2008-06-04


Uchwała Nr XXI/107/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-06-04 Data publikacji: 2008-06-04
Data modyfikacji: 2008-06-04


Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zobowiązań wekslowych ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-06-04 Data publikacji: 2008-06-04
Data modyfikacji: 2008-06-04


Uchwała Nr XXI/110/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2008-06-04 Data publikacji: 2008-06-04
Data modyfikacji: 2008-06-04


Uchwała Nr XX/99/08 Rady Miejskiej w Mońkach o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-04-21 Data publikacji: 2008-04-21
Data modyfikacji: 2008-04-21


Uchwała Nr XX/102/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mońki. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-04-21 Data publikacji: 2008-04-21
Data modyfikacji: 2008-04-21


Uchwała Nr XX/104/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr XIX/93/08 z dnia 19 marca 2008r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-04-21 Data publikacji: 2008-04-21
Data modyfikacji: 2008-04-21


Uchwała Nr XX/101/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Masiach z siedzibą w Dzieżkach. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-04-21 Data publikacji: 2008-04-21
Data modyfikacji: 2008-04-21


Uchwała Nr XX/103/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-04-21 Data publikacji: 2008-04-21
Data modyfikacji: 2008-04-21


Uchwała Nr XX/100/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Mońki. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-04-21 Data publikacji: 2008-04-21
Data modyfikacji: 2008-04-21


Uchwała Nr XX/98/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zawarcia porozumienia samorządowego pomiędzy Gminą Mońki a: Gminą Knyszyn, Gminą Goniądz, Gminą Lipsk oraz Gminą Bargłów Kościelny. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-04-21 Data publikacji: 2008-04-21
Data modyfikacji: 2008-04-21


Uchwała Nr XX/105/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Moniek. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-04-21 Data publikacji: 2008-04-21
Data modyfikacji: 2008-04-21


Uchwała Nr XIX/96/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Mońkach. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-03-21 Data publikacji: 2008-03-21
Data modyfikacji: 2008-03-21


Uchwała Nr XIX/94/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mońki do Związku Komunalnego Biebrza. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-03-21 Data publikacji: 2008-03-21
Data modyfikacji: 2008-03-21


Uchwała Nr XIX/95/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia podstaw wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-03-21 Data publikacji: 2008-03-21
Data modyfikacji: 2008-03-21


Uchwała Nr XIX/93/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mońki na rok 2008. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-03-21 Data publikacji: 2008-03-21
Data modyfikacji: 2008-03-21


Uchwała Nr XIX/97/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-03-21 Data publikacji: 2008-03-21
Data modyfikacji: 2008-03-21


Uchwała Nr XVIII/90/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia wartości punktu i najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych z Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-03-03 Data publikacji: 2008-03-03
Data modyfikacji: 2008-03-03


Uchwała Nr XVIII/89/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-03-03 Data publikacji: 2008-03-03
Data modyfikacji: 2008-03-14


Uchwała Nr XVIII/91/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie udzielenia bonifikaty Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Mońkach. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-02-29 Data publikacji: 2008-02-29
Data modyfikacji: 2008-02-29


Uchwała Nr XVIII/92/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Masiach z/s w Dzieżkach. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-02-29 Data publikacji: 2008-02-29
Data modyfikacji: 2008-02-29


Uchwała Nr XVII/88/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-02-01 Data publikacji: 2008-02-01
Data modyfikacji: 2008-02-01


Uchwała Nr XVII/84/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mońkach ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-02-01 Data publikacji: 2008-02-01
Data modyfikacji: 2008-02-01


Uchwała Nr XVII/87/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady Miejskiej w Mońkach na 2008 rok. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-02-01 Data publikacji: 2008-02-01
Data modyfikacji: 2008-02-01


Uchwała Nr XVII/85/08 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyborów uzupełniających. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-02-01 Data publikacji: 2008-02-01
Data modyfikacji: 2008-02-01


Uchwała Nr XVII/86/08 Rady Miejskiej w Mońkach o zasadach zwrotu wydatków na udzielanie pomocy w zakresie dożywiania. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-02-01 Data publikacji: 2008-02-01
Data modyfikacji: 2008-02-01


Uchwała Nr XVI/82/07 Rady Miejskiej w Mońkach o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2008-01-02 Data publikacji: 2008-01-02
Data modyfikacji: 2008-01-02


Uchwała Nr XVI/83/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów na gminnym składowisku odpadów komunalnych we wsi Świerzbienie. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-12-31 Data publikacji: 2007-12-31
Data modyfikacji: 2007-12-31


Uchwała Nr XVI/81/07 Rady Miejskiej w Mońkach o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-12-31 Data publikacji: 2007-12-31
Data modyfikacji: 2007-12-31


Uchwała Nr XVI/80/07 Rady Miejskiej w Mońkach o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-12-31 Data publikacji: 2007-12-31
Data modyfikacji: 2007-12-31


Uchwała Nr XV/73/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mońki. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-12-11 Data publikacji: 2007-12-11
Data modyfikacji: 2007-12-31


Uchwała Nr XV/74/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-12-11 Data publikacji: 2007-12-11
Data modyfikacji: 2007-12-11


Uchwała Nr XV/77/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie opłaty targowej

Autor: Przewodniczący Rady Miejskiej w Mońkach
Uchwała Nr XV/77/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie opłaty targowej. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-12-11 Data publikacji: 2007-12-11
Data modyfikacji: 2007-12-11


Uchwała Nr XV/72/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego Gminy Mońki na lata 2007 - 2013. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-12-11 Data publikacji: 2007-12-11
Data modyfikacji: 2007-12-31


Uchwała Nr XV/76/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-12-11 Data publikacji: 2007-12-11
Data modyfikacji: 2007-12-11


Uchwała Nr XV/79/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2007. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-12-11 Data publikacji: 2007-12-11
Data modyfikacji: 2007-12-11


Uchwała Nr XV/70/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-12-11 Data publikacji: 2007-12-11
Data modyfikacji: 2007-12-11


Uchwała Nr XV/78/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2007r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-12-11 Data publikacji: 2007-12-11
Data modyfikacji: 2007-12-11


Uchwała Nr XV/75/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-12-11 Data publikacji: 2007-12-11
Data modyfikacji: 2007-12-11


Uchwała Nr XV/69/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-12-11 Data publikacji: 2007-12-11
Data modyfikacji: 2007-12-11


Uchwała Nr XV/71/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej w Mońkach. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-12-11 Data publikacji: 2007-12-11
Data modyfikacji: 2007-12-11


Uchwała Nr XIV/68/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mońki. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-11-02 Data publikacji: 2007-11-02
Data modyfikacji: 2007-11-02


Uchwała Nr XIV/66/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-11-02 Data publikacji: 2007-11-02
Data modyfikacji: 2007-11-02


Uchwała Nr XIV/67/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-11-02 Data publikacji: 2007-11-02
Data modyfikacji: 2007-11-02


Uchwała Nr XIII/64/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2007r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-10-08 Data publikacji: 2007-10-08
Data modyfikacji: 2007-10-08


Uchwała Nr XIII/65/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-10-08 Data publikacji: 2007-10-08
Data modyfikacji: 2007-10-08


Uchwała Nr XII/63/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-09-17 Data publikacji: 2007-09-17
Data modyfikacji: 2007-09-17


Uchwała Nr XII/61/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie dofinansowania przez Gminę Mońki remontu chodników w Mońkach przy ulicy Ełckiej i Białostockiej. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-09-17 Data publikacji: 2007-09-17
Data modyfikacji: 2007-09-17


Uchwała Nr XII/60/07 Rady Miejskiej w Mońkach zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/264/02 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz określenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom lub dzierżawcom. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-09-17 Data publikacji: 2007-09-17
Data modyfikacji: 2007-09-17


Uchwała Nr XII/62/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach. ...

 czytaj dalej
Publikator: Magdalena Gawieńczyk Data utworzenia: 2007-09-17 Data publikacji: 2007-09-17
Data modyfikacji: 2007-09-17


Uchwała Nr XI/58/O7 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Mońkach. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-08-23 Data publikacji: 2007-08-23
Data modyfikacji: 2007-08-23


Uchwała Nr XI/55/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zobowiązań wekslowych. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-08-23 Data publikacji: 2007-08-23
Data modyfikacji: 2007-08-23


Uchwała Nr XI/54/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2007r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-08-23 Data publikacji: 2007-08-23
Data modyfikacji: 2007-08-23


Uchwała Nr XI/57/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej Nr 3 w Mońkach przy ul. Planetarnej 13 ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-08-23 Data publikacji: 2007-08-23
Data modyfikacji: 2007-08-23


Uchwała Nr XI/56/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zobowiązań wekslowych. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-08-23 Data publikacji: 2007-08-23
Data modyfikacji: 2007-08-23


Uchwała Nr X/52/07 Rady Miejskiej w Mońkach zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-07-12 Data publikacji: 2007-07-12
Data modyfikacji: 2007-07-12


Uchwała Nr X/53/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyjęcia Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-07-12 Data publikacji: 2007-07-12
Data modyfikacji: 2007-07-12


Uchwała Nr X/49/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-07-12 Data publikacji: 2007-07-12
Data modyfikacji: 2007-07-12


Uchwała Nr X/51/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i twórczości artystycznej. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-07-12 Data publikacji: 2007-07-12
Data modyfikacji: 2007-07-12


Uchwała Nr X/50/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2008-2011 ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-07-12 Data publikacji: 2007-07-12
Data modyfikacji: 2007-07-12


Uchwała Nr X/48/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2007r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-07-04 Data publikacji: 2007-07-04
Data modyfikacji: 2007-07-04


Uchwała Nr X/47/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zobowiązań wekslowych. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-07-04 Data publikacji: 2007-07-04
Data modyfikacji: 2007-07-04


Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Moniek. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-05-30 Data publikacji: 2007-05-30
Data modyfikacji: 2007-05-30


Uchwała Nr IX/44/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2007r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-05-30 Data publikacji: 2007-05-30
Data modyfikacji: 2007-05-30


Uchwała Nr VII/36/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/206/06 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 marca 2006r. w sprawie ustanowienia stypendium sportowego i artystycznego Miasta i Gminy Mońki dla szczególnie uzdolnionych uczniów zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy za ich osiągnięcia w sporcie i twórczości artystycznej. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-05-30 Data publikacji: 2007-05-30
Data modyfikacji: 2007-05-30


Uchwała Nr IX/46/07 Rady Miejskiej w Mońkach zmieniająca Uchwałę Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-05-30 Data publikacji: 2007-05-30
Data modyfikacji: 2007-05-30


Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-05-30 Data publikacji: 2007-05-30
Data modyfikacji: 2007-05-30


Uchwała Nr VII/37/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-05-30 Data publikacji: 2007-05-30
Data modyfikacji: 2007-05-30


Uchwała Nr VII/38/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia diet radnym. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-05-30 Data publikacji: 2007-05-30
Data modyfikacji: 2007-05-30


Uchwała Nr VIII/41/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie dofinansowania przez Gminę Mońki zadania inwestycyjnego budowy chodnika na drodze krajowej przy ul. Białostockiej w Mońkach. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-05-30 Data publikacji: 2007-05-30
Data modyfikacji: 2007-05-30


Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2007r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-05-30 Data publikacji: 2007-05-30
Data modyfikacji: 2007-05-30


Uchwała Nr VIII/40/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zobowiązań wekslowych. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-05-30 Data publikacji: 2007-05-30
Data modyfikacji: 2007-05-30


Uchwała Nr IX/45/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Mońki w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-05-30 Data publikacji: 2007-05-30
Data modyfikacji: 2007-05-30


Uchwała Nr VII/35/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/259/02 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie zmian w podziale Gminy Mońki na obwody głosowania. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-05-29 Data publikacji: 2007-05-29
Data modyfikacji: 2007-05-29


Uchwała Nr VII/33/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr VI/29/07 z dnia 22 marca 2007r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-05-29 Data publikacji: 2007-05-29
Data modyfikacji: 2007-05-29


Uchwała Nr VII/34/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie utworzeneia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mońkach. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-05-29 Data publikacji: 2007-05-29
Data modyfikacji: 2007-05-29


Uchwała Nr VI/29/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mońki na rok 2007 ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-03-28 Data publikacji: 2007-03-28
Data modyfikacji: 2007-03-28


Uchwała Nr VI/30/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawieustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-03-28 Data publikacji: 2007-03-28
Data modyfikacji: 2007-03-28


Uchwała Nr VI/32/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-03-28 Data publikacji: 2007-03-28
Data modyfikacji: 2007-03-28


Uchwała Nr VI/31/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia diet sołtysom wsi ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-03-28 Data publikacji: 2007-03-28
Data modyfikacji: 2007-03-28


Uchwała Nr V/28/07 Rday Miejskiej w Mońkach w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Masiach z siedzibą w Dzieżkach w szkołę filialną ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-02-28 Data publikacji: 2007-02-28
Data modyfikacji: 2007-02-28


Uchwała Nr V/27/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie nadania nazwy ulicom. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-02-28 Data publikacji: 2007-02-28
Data modyfikacji: 2007-02-28


Uchwała Nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Mońkach zmieniająca Uchwałę Nr II/11/06 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-02-05 Data publikacji: 2007-02-05
Data modyfikacji: 2007-02-05


Uchwała Nr IV/25/07 Rady Miejskiej w Mońkach zmieniająca Uchwałę Nr II/13/06 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-02-05 Data publikacji: 2007-02-05
Data modyfikacji: 2007-02-05


Uchwała Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-02-05 Data publikacji: 2007-02-05
Data modyfikacji: 2007-02-05


Uchwała Nr IV/23/07 Rady Miejskiej w Mońkach zmieniająca Uchwałę Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-02-05 Data publikacji: 2007-02-05
Data modyfikacji: 2007-02-05


Uchwała Nr IV/22/07 Rady Miejskiej w Mońkach zmieniająca Uchwałę Nr II/7/06 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Planowania, Budżetu i Finansów ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-02-05 Data publikacji: 2007-02-05
Data modyfikacji: 2007-02-05


Uchwała Nr III/21/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Moniek ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr I/2/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady ... ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do spraw Planowania, Budżetu i Finansów ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr II/7/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Planowania, Budżetu i Finansów ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr II/13/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr II/14/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr II/16/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie opłaty targowej ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr I/1/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mońkach ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr III/18/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr II/15/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała nr III/17/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr II/5/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr II/8/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr II/12/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr III/19/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr II/11/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr III/20/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006r. ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr I/3/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie odwołania Sekretarza Gminy ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


Uchwała Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ...

 czytaj dalej
Publikator: Marta Łapińska Data utworzenia: 2007-01-10 Data publikacji: 2007-01-10
Data modyfikacji: 2007-01-10


 
logoUrząd Miejski w Mońkach
e-mail: sekretariat@um-monki.pl    tel: (085)7162587