Urząd Miejski w Mońkach

Chcesz zostać instruktorem nauki jazdy?

Data publikacji: 8 stycznia, 2021

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku organizuje kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy.

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

  • posiadają prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat,
  • nie są karane wyrokiem sądu za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
  • nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych.

Planowany termin szkolenia 22 stycznia 2020 r.

Zapisy i więcej informacji:

www.word.bialystok.pl

Tel: 695 035 551

e-mail: e.baginska@word.bialystok.pl