Urząd Miejski w Mońkach

“Czyste Powietrze” w Mońkach

Data publikacji: 5 października, 2019

W dniu 3 października 2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zostało podpisane porozumienie z kolejnymi gminami w celu realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W spotkaniu uczestniczył Pan Maciej Borzyszkowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wraz z Panem Jarosławem Zielińskim – Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i jednocześnie członkiem Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza oraz Pani Grażyna Żyła-Pietkiewicz – Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Do porozumienia dołączyło 6 gmin z województwa podlaskiego: Ciechanowiec, Hajnówka, Krasnopol, Mielnik, Mońki i Sztabin. Podpisane porozumienie umożliwi mieszkańcom składanie wniosków w ramach Czystego Powietrza w urzędach gmin w miejscu swojego zamieszkania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  realizuje Program Priorytetowy Czyste Powietrze, który skierowany jest do właścicieli  domów jednorodzinnych. Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych  do atmosfery przez domy jednorodzinne z korzyścią dla poprawy stanu środowiska. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do 47.700 złotych.

źródło: wfosigw.bialystok.pl