Urząd Miejski w Mońkach

Forum Związku Gmin Wiejskich

Data publikacji: 8 października, 2019

Zbigniew Karwowski jako wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego a zarazem burmistrz Moniek i reprezentant samorządu monieckiego uczestniczył w XXXV FORUM ZGWWP. Tematy poruszane na konferencji to m.in.: Fundusz Dróg Samorządowych, “Czyste powietrze”, “Mój prąd”, usuwanie folii porolniczych, nowelizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, polityka edukacyjna itp. W konferencji uczestniczyli również Posłowie na Sejm RP, Wojewoda Podlaski i wielu zacnych ale i merytorycznych prelegentów.