Konsultacje dokumentów planistycznych

w podlaskich gminach

logo
<<< wstecz

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Mońki