Konsultacje dokumentów planistycznych

w podlaskich gminach

logo

Aktualności

1

 

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych

avatar Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki (Uchwała XLVII/326/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki)

więcej

Opublikowano:2018-11-28 12:39:35

Protokoły z realizacji technik konsultacyjnych

avatar - warsztaty z mapami
- mapy interaktywne
- punkt konsultacyjny

więcej

Opublikowano:2018-11-17 09:39:07

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej w ramach IPK Gminy Mońki

avatar

więcej

Opublikowano:2018-10-17 20:32:58

ZAPROSZENIE

avatar BURMISTRZ MONIEK - ZBIGNIEW KARWOWSKI ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU w KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI

więcej

Opublikowano:2018-10-07 16:02:22

UCHWAŁA INTENCYJNA

avatar UCHWAŁA NR XLVII/326/18 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH z dnia 22 maja 2018 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki.

więcej

Opublikowano:2018-09-30 12:05:30

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH

avatar BURMISTRZ MONIEK - ZBIGNIEW KARWOWSKI
ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI

więcej

Opublikowano:2018-09-28 09:24:46

1