Urząd Miejski w Mońkach

I N F O R M A C J A

Data publikacji: Sierpień 2, 2019

Burmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, zostały wywieszone w dniu sierpnia 2019 r., na okres 21 dni do publicznej wiadomości, wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej: 
– położonej w obrębie wsi Kropiwnica oznaczonej jako działka Nr 93/1,
– położonej w obrębie wsi Przytulanka oznaczonej jako działka Nr 1045,
– położonej w Mońkach przy ul. Leśnej 3 – część pomieszczeń w budynku.