Urząd Miejski w Mońkach

Identyfikacja producentów zainteresowanych współprac …

Data publikacji: 13 lutego, 2019

Identyfikacja producentów zainteresowanych współpracą w ramach
Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego

– Gdzie znajdę ankietę:

Ankietę wypełniamy on-line poprzez stronę internetową

producenci.wrotapodlasia.pl(uwaga: nie wpisujemy „www” przed adresem).

osoby, które chciałyby wypełnić ankietę elektronicznie, ale nie umieją lub nie mogą tego zrobić samodzielnie, proszone są o odwiedzenie lokalnego koordynatora z terenu swojej gminy (wykaz gmin współpracujących z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego poniżej). Jeśli gmina nie uczestniczy w akcji, można kontaktować się ze wskazanymi Starostwami, a także lokalnymi grupami działania. Jeżeli brak jest wsparcia na poziomie lokalnym, zawsze można nawiązać bezpośredni kontakt z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego: 85-66-54-826 lub produkty@wrotapodlasia.pl.

– Kto powinien wypełnić ankietę?

Ankietę kierujemy do rolników, producentów, wytwórców – a także większych i mniejszych firm, które oferują żywność wysokiej jakości opartą o surowce pochodzące z najbliższej okolicy (teren województwa podlaskiego). Z ankietą chcemy dotrzeć również do wszystkich, którzy chcą uruchomić lub rozwijać swą działalność w rolnictwie i/lub przetwórstwie. Przedmiotem naszego zainteresowania są nie tylko osoby i podmioty działające na obszarach wiejskich – liczą się również firmy zlokalizowane w miastach, o ile wykorzystują surowce z najbliższej okolicy oraz dbają o jakość produktów, w tym także kultywują lokalne dziedzictwo kulinarne. Naszym celem jest również dotarcie do właścicieli obiektów agroturystycznych oraz restauracji nastawionych na tradycyjną kuchnię (opartą o lokalne surowce).

Podsumowując:

– Jesteś rolnikiem i już prowadzisz dystrybucję „prosto do klienta”?
– A może zarządzasz małą lub dużą firmą w której dba się o jakość produktu, lokalne pochodzenie surowca oraz kultywuje się tradycje? Może to być np. przetwórnia, tłocznia, masarnia, olejarnia, piekarnia, kiszarnia warzyw, kaszarnia itp.?
– Prowadzisz restaurację lub agroturystykę, w której można zjeść kartacza lub babkę ziemniaczaną z lokalnych ziemniaków?
– Może dopiero planujesz uruchomić którąś ze wskazanych powyżej działalności i nie wiesz jakie sprawy należy załatwić celem dopełnienia formalności?
W każdym z tych przypadków koniecznie wypełnij ankietę!

– Jakie są korzyści z wypełnienia ankiety?

Samorząd Województwa Podlaskiego oraz jego partnerzy dysponują szerokimi możliwościami wspierania producentów oraz kandydatów na producentów. Mogą to być różnorodne formy edukacyjne i promocyjne (uwaga – aby producent mógł korzystać z oferty promocyjnej musi zaznaczyć właściwe pola RODO ankiety, tj. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie). No i to nic nie kosztuje! Niczym nie ryzykujesz, a możesz tylko zyskać. Inicjatywa ma charakter społeczny i jest realizowana przez podmioty administracji publicznej:

Bezpośrednie korzyści dla producenta:

– możliwość uzyskiwania informacji o wymogach wynikających z przepisów dot. produkcji żywności,
– udział w organizowaniu wzajemnej współpracy pomiędzy producentami celem poprawy opłacalności produkcji (organizacja szkoleń, warsztatów zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez producentów, tworzenie wspólnej oferty dla firm i instytucji),
– budowanie sieci dostawców, którzy mogliby docelowo dostarczać swe produkty np. do stołówek szkolnych, restauracji itp.,
– ukazanie się w dobrym świetle nabywcom produktów rolnych i środków spożywczych, aby zwiększać możliwości zbytu,
– propagowanie konkretnych i dostępnych lokalnie produktów społecznym sieciom konsumenckim, które mogłyby zaopatrywać się bezpośrednio u lokalnych producentów,
– skracanie łańcucha dystrybucji, aby produkty mogły trafiać do odbiorców przy udziale jak najmniejszej liczby pośredników (lub nawet przy zupełnym braku pośredników!),
– propagowanie produktów w Internecie za pośrednictwem serwisów zarządzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, jak też partnerów,
– udział w tworzeniu regionalnego systemu jakości (w przyszłości),
– informowanie o problemach i możliwość uzyskania wsparcia przy ich rozwiązywaniu. Pozostając w stałym kontakcie z producentami, Urząd Marszałkowski oraz jego partnerzy mogą szybciej reagować.

Producenci powinni pamiętać o zjawisku zwanym „rentą wiedzy”. Polega ono na tym, że producenci, którzy wykazują się aktywnością (uczestniczą w różnych inicjatywach, szkoleniach itp.) statystycznie mają wyższe dochody od ich koleżanek i kolegów, którzy nie są otwarci na współpracę i podnoszenie swych kwalifikacji.