tło strony


Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą nazwy konta poczty elektronicznej monki@um.pl prosimy o kierowanie korespondencji do Urzędu Miejskiego w Mońkach na adres sekretariat@um-monki.pl

Urząd Miejski w Mońkachinformacja
dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki, prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki i prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki.
więcej
Komunikat
W sprawie warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku dla operatów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie drogowym.
więcej
Rozkład jazdy PKP
Wykaz
położonych przy drogach krajowych na terenie Gminy Mońki przystanków komunikacji zbiorowej będących w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
więcej

Inwestycje

Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje

Aktualności

UWAGA !!! ZMIANA BANKU OBSŁUGUJĄCEGO GMINĘ MOŃKI OD 01.07.2017 r.

avatar Na przełomie maja i czerwca br. został przeprowadzony przetarg nieograniczony na obsługę bankową Gminy Mońki, który wynika z ustawy prawo zamówień publicznych. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty (banku Spółdzielczego w Mońkach oraz Banku Pekao S.A.). Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Pekao S.A., z którym została zawarta umowa.
Od 1 lipca 2017 r. obsługę bankową Gminy Mońki oraz jednostek organizacyjnych prowadzić będzie Bank Pekao S.A. W związku z tym zmianie ulegną numery kont bankowych na które do tej pory były wpłacane należności przez mieszkańców.
Oddział Banku Pekao S.A. znajduje się przy Al. Niepodległości 2A/4

więcej

Opublikowano:2017-06-28 13:15:07 r.

Ogłoszenie Burmistrz Moniek z dnia 4 lipca 2017r.

avatar W sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mońki.

więcej

Opublikowano:2017-07-04 20:39:48 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/17 BURMISTRZA MONIEK

avatar z dnia 4 lipca 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mońki.

więcej

Opublikowano:2017-07-04 20:46:39 r.

ZAPROSZENIE

avatar

więcej

Opublikowano:2017-07-04 20:51:47 r.

INFORMACJA

avatar

więcej

Opublikowano:2017-07-23 19:51:28

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

avatar W dniu 15 lipca 2017 r. wszedł w życie zmieniony „Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz. U. poz. 1378).

więcej

Opublikowano:2017-07-23 19:43:17

OGŁOSZENIE

avatar

więcej

Opublikowano:2017-07-23 19:38:35

DNI MONIEK 2017

avatar
Burmistrz Moniek, Moniecki Ośrodek Kultury oraz Gazeta Współczesna serdecznie zapraszają na obchody DNI MONIEK 2017, które odbędą się w dniach 22 - 23 lipca.

więcej

Opublikowano:2017-07-19 11:32:12

XXII Święto Ziemniaka - Jarmark Produktów Tradycyjnych i Lokalnych

avatar

więcej

Opublikowano:2017-07-17 10:11:12

Biebrzańskie Sianokosy 2017 w Szuszalewie

avatar
9 września 2017 r. w Biebrzańskim Parku Narodowym (BbPN) odbędą się XVI Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody Biebrzańskie Sianokosy.

więcej

Opublikowano:2017-07-13 17:23:36

ROZPORZĄDZENIE NR 7/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach

avatar z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu monieckiego.

więcej

Opublikowano:2017-07-11 18:28:57

OGŁOSZENIE

avatar ROZPORZĄDZENIE NR 5/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MOŃKACH z dnia 29 czerwca 2017 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu monieckiego

więcej

Opublikowano:2017-07-06 17:13:50