«     AKTUALNOŚCI     »

ZARZĄDZENIE NR 120/19 BURMISTRZA MONIEK

avatar z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguszewie

Opublikowano:2019-07-26 15:31:15

UWAGA!!! WAŻNE INFORMACJE

avatar Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) za zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców w wodę do spożycia odpowiada gmina, w przypadku, gdy woda nie odpowiada wymaganiom powinna być dostarczana w opakowaniach jednostkowych lub cysternach.

Opublikowano:2019-07-25 17:43:40

ZAPROSZENIE

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej serdecznie zaprasza na Regionalną Wystawę Koni, która odbędzie się 15 sierpnia 2019 r. na targowisku miejskim w Dąbrowie Białostockiej, ul. Sportowa.

Opublikowano:2019-07-25 17:40:03

WAŻNA INFORMACJA

avatar Burmistrz Moniek informuje, że z komunikatu odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce, ogłoszonego w ramach systemu monitoringu suszy rolniczej, prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że dla okresu 11V – 10 VII 2019 r. wystąpiło zagrożenie suszą dla upraw: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, uprawianych wyłącznie na kategorii gleb I - bardzo podatnej na suszę. Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla upraw kukurydzy na ziarno i kiszonkę na terenie gminy Mońki wynosi 15,1 %.

Opublikowano:2019-07-24 15:52:08

OGŁOSZENIE

avatar W związku z deszczem nawalnym, który wystąpił na terenie gminy Mońki w godzinach wieczornych w dniu 21 lipca 2019 r. Burmistrz Moniek informuje, że producenci rolni mogą składać do Urzędu Miejskiego w Mońkach wnioski o oszacowanie szkód, powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Po otrzymaniu wniosków Burmistrz wystąpi do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania szkód.

Opublikowano:2019-07-24 10:22:32

Krwiodawstwo na Dni Moniek

avatar Dni Moniek obfitowały w liczne zabawy i konkursy. Nie zabrakło też ludzi dobrego serca. W niedzielę 21 lipca 2019 r. w Monieckim Ośrodku Kultury w godz. 9.00 do 16.00 odbyło się honorowe oddawanie krwi. Wspaniała atmosfera udzieliła się wszystkim i to dosłownie. Na ogłoszoną przez akcję przybyło ponad 130 krwiodawców. Lekarz zakwalifikował 117 osób do oddania krwi. Zebrano w sumie 52,65 litra drogocennej krwi.

Opublikowano:2019-07-22 18:09:47

Mapa strony

Inwestycje

Polecamy