Wspaniale rozpoczął się 2018 rok.

avatar Każdego roku rozpoczynamy pobieranie krwi w drugą niedzielę stycznia. Tego dnia akcję rozpoczęliśmy o godz. 10.00 i trwała do godz. 16.00. Na ogłoszoną akcję przybyło ponad 70 krwiodawców. Lekarz zakwalifikował 63 osób do oddania krwi. Zebrano w sumie 28,35 litrów drogocennego leku. W naszym województwie tego dnia krwiodawcy z Moniek najliczniej przybyli na zorganizowaną akcję. Jesteśmy dumni z postawy naszych mieszkańców. Dziękuję serdecznie za wielki dar serca.

więcej

Opublikowano:2018-01-17 23:43:48

OGŁOSZENIE

avatar

więcej

Opublikowano:2018-01-16 21:43:25

ZAKAŹNE CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ KRUS

avatar Choroba zawodowa rolników, to choroba która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy. Choremu, który jest ubezpieczony w KRUS, przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo też renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

więcej

Opublikowano:2018-01-16 19:00:17

Ruszyła rekrutacja do projektu - Bon na szkolenie

avatar Od grudnia można rejestrować się do projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Projekt skierowany jest do osób dorosłych zarówno pracujących jak i bezrobotnych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie:

więcej

Opublikowano:2018-01-16 18:53:39

Warsztaty plastyczne – „Walentynkowe filcowanki”

avatar 13 stycznia 2018 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyły się warsztaty plastyczne pod nazwą „Walentynkowe filcowanki”.

więcej

Opublikowano:2018-01-15 22:13:43

cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM dowód osobisty e-poradniki
e-poradniki