«     AKTUALNOŚCI     »

Scrapbooking

avatar
11 marca 2016 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zorganizowano bezpłatne warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców. Prowadziła je p. Lidka Samosiuk ze Stowarzyszenia Sensus, którego misją jest wzmacnianie i rozwijanie osobowości oraz budowanie w ludziach poczucia niezależności i samodzielności.

Opublikowano:2016-03-13 19:15:54

OGŁOSZENIE

avatar Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Białymstoku informuje, że w okresie od 9 marca 2016 r. organizowane będzie na terenie Gminy Mońki POBIERANIE PRÓB GLEBOWYCH. Na podstawie badań tych prób opracowane będą wyniki analiz dotyczące:
– potrzeb wapnowania gleb;
– zasobności gleb w fosfor, potas i magnez;
– możliwe są też inne badania agrochemiczne według zainteresowania rolnika.

Opublikowano:2016-03-09 16:52:04

ZAPROSZENIE

avatar

Opublikowano:2016-03-04 18:08:35

ZAPROSZENIE

avatar

Opublikowano:2016-03-04 17:59:41

INFORMACJA

avatar Zgodnie z uchwałą Nr V/32711 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mońki oraz Zarządzeniem Nr 137/16 Burmistrza Moniek z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Mońki a obecnie mieszkańcy miasta Mońki - Al. Wojska Polskiego od Nr 109 do końca, ul. Wł. Puchalskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Szlacheckiej, ul. Mickiewicza 0d Nr 85A do końca i ul. Białostockiej 109 w dniach 15 - 29 lutego 2016 r. odbyły się konsultacje w formie ankiety skierowanej do mieszkańców w/w ulic dotyczące sprzedaży działki Nr 1656 o pow. 0,3508 ha położonej w Mońkach, stanowiącej mienie gminne.

Opublikowano:2016-03-04 17:55:11

Harmonogram

avatar szkoleń z zakresu zasad przyznawania płatności bezpośrednich oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2016

Opublikowano:2016-03-04 17:43:32

Mapa strony

Inwestycje

Polecamy