«     AKTUALNOŚCI     »

Program „Rodzina 500+”

avatar realizowany będzie przez:

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne
w Mońkach


Wnioski będą wydawane
i przyjmowane od:


1 kwietnia 2016 r.

Opublikowano:2016-03-04 17:16:12

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

avatar
1 marca 2016 r. obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Opublikowano:2016-03-04 08:52:22

ZARZĄDZENIE NR 147/1 BURMISTRZA MONIEK

avatar z dnia 3 marca 2016r, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2016r.

Opublikowano:2016-03-03 19:57:12

OBWIESZCZENIE

avatar Zgodnie z art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23.02.2016r. wydana została decyzja Starosty Monieckiego Nr 21/2016, udzielającą dla: „BUDROMAT" kostka brukowa i galanteria betonowa, Leszek Kuprel, pozwolenia na:

Opublikowano:2016-02-29 17:39:06

Apel o pomoc pogorzelcom!

avatar
Wójt Gminy Mały Płock zwraca się z apelem o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, jaki wybuchł w piątek 19 lutego 2016 r. w miejscowości Krukówka, gm. Mały Płock.

Opublikowano:2016-02-29 17:25:51

Dziesiąte podsumowanie „Ognistego Ratownika…”

avatar
Minęła już X edycja programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Dnia 20.02.2016 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku podsumowano konkurs i nagrodzono zasłużonych.

Opublikowano:2016-02-29 17:13:39

Mapa strony

Inwestycje

Polecamy