ZAPROSZENIE

avatar

więcej

Opublikowano:2014-12-02 17:23:08

Seminarium upowszechniające dobre praktyki w pracy socjalnej

avatar
Dnia 24 listopada 2014 r. w Hotelu 3 Trio w Białymstoku odbyło się „Seminarium upowszechniające dobre praktyki w pracy socjalnej”, połączone z uroczystymi obchodami Dnia Pracownika Socjalnego.

więcej

Opublikowano:2014-12-02 16:54:30

„Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych”

avatar

więcej

Opublikowano:2014-12-01 09:59:32

INFORMACJA

avatar
Urząd Miejski w Mońkach informuje, iż za utrzymanie zimowe dróg i ulic („Akcję Zima 2014/2015”) odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach.

więcej

Opublikowano:2014-11-26 18:33:00

Europejski Tydzień Testowania na HIV

avatar
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach informuje, że w dniach 21–28 listopada 2014 r. trwać będzie Europejski Tydzień Testowania na HIV.

więcej

Opublikowano:2014-11-24 17:30:10

INFORMACJA

avatar
Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym Wojewoda Podlaski otrzymał pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informujące, że w dniu 18 listopada 2014 roku Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia w sprawie realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiające udzielenie pomocy de minimis producentom rolnym, którzy W tym roku ponieśli szkody wyrządzone przez dziki w uprawach rolnych położonych na obszarach ochronnych lub na obszarach objętych ograniczeniami.

więcej

Opublikowano:2014-11-24 17:19:14

ZAPROSZENIE

avatar
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pn.: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”

więcej

Opublikowano:2014-11-21 17:55:06

SPADŁ PIERWSZY ŚNIEG!!!

avatar w związku z powyższym
PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM WŁAŚCICIELOM, ZARZĄDCOM I NAJEMCOM NIERUCHOMOŚCI O OBOWIĄZKU ODŚNIEŻANIA ORAZ USUWANIA BŁOTA I LODU Z CHODNIKÓW PRZYLEGAJĄCYCH DO POSESJI, ZGODNIE Z ART. 5 UST. 1, PKT. 4 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (DZ. U. Z 2013R., POZ. 1399 t.j.)

więcej

Opublikowano:2014-11-21 17:30:18

RODO
transmisja
transmisja
GIS
cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
dowód osobisty
gis podlasia
cyfrowy urząd
e-PIT
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM e-poradniki
e-poradniki