O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Moniek ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę pod uprawy rolne na czas oznaczony, t.j. okres 3 lat nieruchomości gruntowej, położonej w Mońkach przy ul. Kościelnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 376 o pow. 9835 m2, stanowiącej własność Gminy Mońki, mającej założoną księgę wieczystą Nr: KW BI1B00039373/5.

więcej

Opublikowano:2015-03-03 16:54:15

XXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

avatar 1 czerwca 2015 roku odbędzie się XXI posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zanim uczestnicy i uczestniczki projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonają zadanie rekrutacyjne, którego temat brzmi: „Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”.

więcej

Opublikowano:2015-03-03 16:34:11

OGŁOSZENIE

avatar WÓJT GMINY JASIONÓWKA
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego składniku majątku ruchomego będącego własnością Gminy Jasionówka:
1. Samochód pożarniczy marki Star Typ 244
2. Samochód pożarniczy Star Typ A26
3. Kuchnia polowa
4. Sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań

więcej

Opublikowano:2015-03-03 16:25:03

Bezpieczeństwo chemikaliów a twoja firma

avatar
Zasady produkcji i stosowania chemikaliów w Unii Europejskiej opracowano dla zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstw i społeczeństwa dotyczących bezpieczniejszych chemikaliów. Rozporządzenie REACH ustanawia nowy system zarządzania ryzykiem związanym z chemikaliami, którego celem jest też wspieranie konkurencyjności i innowacji przez ich rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń.

więcej

Opublikowano:2015-03-03 11:24:06

Masz racje - wspieraj moniecką Fundację!

avatarSzanowni Państwo,
obecnie większość z nas rozlicza się z podatku za ubiegły rok. Poprzez każde zeznanie podatkowe możemy przekazać swój 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego. Jedną z takich organizacji jest Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. Od kilku lat staramy się przekonać wszystkich Państwa do wspierania naszej organizacji a w zamian organizujemy różnego rodzaju akcje, zbiórki pieniędzy, koncerty, kursy, projekty unijne. W tym roku również zwracamy się z tą samą prośbą. Pomóż nam pomagać innym - to hasło którym ciągle się kierujemy.

więcej

Opublikowano:2015-03-02 08:53:23

cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM dowód osobisty e-poradniki