pekao

I N F O R M A C J A

avatar Burmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, został wywieszony w dniu 27 marca 2014 r., na okres 21 dni do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej (...)

więcej

Opublikowano:2014-03-28 11:25:18

Kwiecień Światowym Miesiącem Wiedzy na temat Autyzmu

avatar ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NA SPOTKANIE Z RODZICAMI I ICH AUTYSTYCZNYMI DZIEĆMI ZORGANIZOWANYM PRZEZ KLUB RODZIN AUTYSTYCZNYCH „DZIECI Z ZACZAROWANEGO LASU” ZRZESZAJĄCY RODZINY Z CHORYMI DZIEĆMI Z POWIATU MONIECKIEGO.

więcej

Opublikowano:2014-03-27 09:47:10

ROLNICZE BADANIA ANKIETOWE W 2014 R.

avatar
Statystyka publiczna od wielu lat realizuje rolnicze badania ankietowe. W bieżącym roku, podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich, wykonywać je będą pracownicy oraz ankieterzy Głównego Urzędu
Statystycznego. Badania odbywać się będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.

więcej

Opublikowano:2014-03-25 14:42:58

SPOŁECZNE BADANIA ANKIETOWE W 2014 R.

avatar
Statystyka publiczna od Iat realizuje społeczne badania ankietowe. Na terenie województwa podlaskiego wykonują je ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania przeprowadzane są w wylosowanych gospodarstwach domowych.

więcej

Opublikowano:2014-03-25 14:39:18

Obowiązek rejestracji producentów rolnych i sadowników

avatar
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach przypomina, że wprowadzono obowiązek rejestracji producentów rolnych i sadowników.

więcej

Opublikowano:2014-03-25 12:38:55

KURS OPERATORA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH

avatar
Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2014 r. w sobotę o godz. 10:00 w Centrum Kultury w RADZIŁOWIE Plac 500-lecia 14 rozpocznie się kurs dla kombajnistów.

więcej

Opublikowano:2014-03-25 09:13:46

WIOSENNY TURNIEJ WIEDZY W KLASACH I-III W SP 1

avatar
Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny w klasach I-III zorganizowano WIOSENNY TURNIEJ WIEDZY ,,JEDEN Z DZIESIĘCIU".

więcej

Opublikowano:2014-03-25 09:03:52

Wizualizacja pomnika Błogosławionego Papieża Jana Pawła II

avatar
Przedstawiamy Państwu wstępną wizualizację pomnika Błogosławionego Papieża Jana Pawła II.

więcej

Opublikowano:2014-03-24 14:42:51

RODO
GIS
cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
dowód osobisty
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM e-poradniki
e-poradniki