pekao

I N F O R M A C J A

avatar Burmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, został wywieszony w dniu 13 marca 2014 r., na okres 21 dni do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu (...)

więcej

Opublikowano:2014-03-14 12:06:39

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

avatar
Urząd Miejski w Mońkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mońki"

więcej

Opublikowano:2014-03-13 16:23:55

Spotkanie z Barbarą i Tomaszem Pac - właścicielami wioski tematycznej Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki

avatar
7 marca 2014 roku Biblioteka Publiczna w Mońkach zaprosiła mieszkańców Moniek do Monieckiego Ośrodka Kultury na spotkanie z właścicielami Pacowej Chaty w Krypnie

więcej

Opublikowano:2014-03-09 14:05:29

„Nie daj się wkręcić”

avatar Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od ponad 20 lat prowadzi działania zwiększające bezpieczeństwo w środowisku pracy i życia rolników.

więcej

Opublikowano:2014-03-07 19:17:13

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

avatar
(...) w związku z przystąpieniem strony polskiej do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni, atomowej w gminie Pyhäjoki”.

więcej

Opublikowano:2014-03-04 18:48:09

Zakończenie kolejnej edycji kursu języka angielskiego

avatar
24 lutego zakończono kolejną edycję projektu „Angielski nie jest mi obcy”.

więcej

Opublikowano:2014-03-03 18:23:48

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”

avatar
„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”

więcej

Opublikowano:2014-02-26 16:45:48

Talony uprawniające do promocyjnego zakupu samochodów KIA

avatar Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Białymstoku uprzejmie informuje, że dysponuje talonami uprawniającymi do promocyjnego zakupu samochodów KIA w ramach programu „RABAT ROLNICZY”.

więcej

Opublikowano:2014-02-26 16:10:21

RODO
GIS
cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
dowód osobisty
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM e-poradniki
e-poradniki