«     AKTUALNOŚCI     »

NASZE SKARBY NATURY

avatar

Opublikowano:2019-05-07 21:38:50

3-Majowe obchody

avatarMszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza rozpoczęły się obchody rocznicowe Święta Konstytucji w Mońkach. Uczestniczyli w niej samorządowcy, przedstawiciele pocztów sztandarowych, gminnych i powiatowych jednostek oraz licznie przybyli mieszkańcy.

Opublikowano:2019-05-07 21:19:43

„Wiem co podpisuję”

avatar

Opublikowano:2019-05-06 17:23:05

Drugie Powiatowe Targi Pracy i Edukacji

avatar 25 kwietnia odbyły się drugie Powiatowe Targi Pracy i Edukacji w Mońkach. W tym roku wydarzenie było połączone z Dniami Otwartymi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

Opublikowano:2019-05-02 08:26:57

I N F O R M A C J A

avatar Burmistrz Moniek, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, w dniu 25 kwietnia 2019 r. zostały wywieszone na okres 21 dni do publicznej wiadomości, wykazy nieruchomości, położonych w Mońkach, w budynkach wielolokalowych, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców :

Opublikowano:2019-04-29 19:25:09

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W POWIECIE MONIECKIM w 2019r.

avatar Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn.zm) Powiat Moniecki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Opublikowano:2019-04-25 11:16:01

Mapa strony

Inwestycje

Polecamy