ZARZĄDZENIE NR 314/13 BURMISTRZA MONIEK

avatar z dnia 1 października 2013r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

więcej

Opublikowano:2013-10-01 15:24:15

Uroczystość w Operze i Filharmonii Podlaskiej

avatar
W sobotę, 28 września odbyła się uroczystość I Rocznicy utworzenia w Białymstoku Opery i Filharmonii Podlaskiej.

więcej

Opublikowano:2013-09-30 18:34:53

INFORMACJA

avatar Burmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego W Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, zostały wywieszone w dniu 25 września 2013 r., na okres 21 dni do publicznej wiadomości, wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie gminy Mońki

więcej

Opublikowano:2013-09-30 18:23:17

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MONIEK

W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

więcej

Opublikowano:2013-09-30 18:12:53

Rozpoczynamy konsultacje społeczne Programu Polska Wschodnia 2014-2020

avatar
20 września 2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW 2014-2020). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach PO PW 2014-2020.

więcej

Opublikowano:2013-09-30 17:50:41

cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM dowód osobisty e-poradniki