Timur Slavov - Wieczór kameralny muzyki instrumentalnej

avatar Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, w sobotę - 28 czerwca 2014 roku, zaprosił mieszkańców Moniek do sali widowiskowej Monieckiego Ośrodka kultury na wieczór kameralny muzyki instrumentalnej.

więcej

Opublikowano:2014-06-29 21:17:57

INFORMACJA

avatar Burmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. l ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, został wywieszony w dniu 26 czerwca 2014r. na okres 21 dni do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

więcej

Opublikowano:2014-06-27 12:25:20

„Poznawajmy tradycje i obrzędy”

avatar
W czerwcu 2014 roku zakończył się projekt Comenius pt. „Poznawajmy tradycje i obrzędy” realizowany przez Gimnazjum w Mońkach. Projekt trwał dwa lata i został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Partnerami projektu były szkoły z Turcji, Włoch i Węgier. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w pięciu spotkaniach projektowych.

więcej

Opublikowano:2014-06-27 08:54:28

Zapraszamy do Szepietowa – rolniczej stolicy Podlasia

avatar
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 28-29 czerwca 2014 roku na Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym.

więcej

Opublikowano:2014-06-24 20:51:35

I N F O R M A C J A

avatar Burmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. , poz. 518) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego W Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, w dniu 18 czerwca 2014 r. zostały wywieszone na okres 21 dni do publicznej wiadomości, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (...)

więcej

Opublikowano:2014-06-18 19:52:02

cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
dowód osobisty
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM e-poradniki
e-poradniki