60-lecie powstania powiatu w Mońkach oraz 15 lat samorządowego Powiatu Monieckiego

avatar
15 kwietnia odbyła się konferencja historyczna z okazji 60-lecia powstania powiatu w Mońkach oraz 15 lat samorządowego Powiatu Monieckiego.

więcej

Opublikowano:2014-04-17 12:31:14

OGŁOSZENIE

avatar Burmistrz Moniek ogłasza:
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mońki, położonej w Mońkach przy ul. Kościelnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 376 0 pow. 9835 m2 (KW Nr BI1B/00039373/5) - przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

więcej

Opublikowano:2014-04-16 17:05:27

Przedświąteczne oddawanie krwi

avatar
W niedzielę palmową 13 kwietnia 2014 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Mońkach odbyło się honorowe oddawanie krwi.

więcej

Opublikowano:2014-04-16 16:59:22

Wiosenne Szepietowo

avatar
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza 26 i 27 kwietnia do Szepietowa na Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie.

więcej

Opublikowano:2014-04-16 16:45:11

INFORMACJA

avatarBurmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, w dniu 11 kwietnia 2014 r. zostały wywieszone na okres 2l dni do publicznej wiadomości, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (...)

więcej

Opublikowano:2014-04-11 20:00:05

cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
dowód osobisty
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM e-poradniki
e-poradniki