Jak przetrwać upały?
pekao

Testowanie trzecioklasistów

avatar Uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach przez dwa dni tj. 10 i 11 maja 2011 r. brali udział w Międzynarodowym badaniu postępów w uczeniu się matematyki i wiedzy o środowisku oraz w rozumieniu pisanego tekstu.

więcej

Opublikowano:2011-05-11 16:51:32

OGŁOSZENIE

przetarg Burmistrz Moniek ogłasza przetargi na oddanie w dzierżawę/najem nieruchomości, położonych w Mońkach, stanowiących własność Gminy Mońki.

więcej

Opublikowano:2011-05-11 16:37:50

Tydzień Bibliotek w Bibliotece Publicznej w Mońkach

 W czasie trwania Tygodnia Bibliotek zapraszamy do biblioteki do obejrzenia wystawy „Ziemniak na tronie”-historia Święta Ziemniaka w Mońkach.
Udział w: lekcji bibliotecznej, wycieczce oraz w warsztatach „Gipsomania” oraz w spotkaniu autorskim z Elizą Piotrowską.
W ramach „Pogotowia komputerowego” uczniowie postarają się odpowiedzieć indywidualnie na pytania.

więcej

Opublikowano:2011-05-05 20:15:11

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

avatar Tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Mońkach rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele Św. Brata Alberta w Mońkach. Kolejnym punktem był przemarsz pocztów sztandarowych ulicami miasta z Orkiestrą Dętą z Jasionówki, by złożyć kwiaty i wieńce pod dwoma monieckim pomnikami.

więcej

Opublikowano:2011-05-04 13:07:01

Uroczysty koncert w hołdzie Patronowi Szkoły Podstawowej Nr1 im. Jana Pawła II w Mońkach.

avatar W dniu 29 kwietnia 2011 roku odbył się w Szkole Podstawowej Nr1 im. Jana Pawła II w Mońkach uroczysty koncert „Uczniowie w hołdzie swemu Patronowi”. W koncercie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr1 w Mońkach oraz uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Grajewie Filia w Goniądzu.

więcej

Opublikowano:2011-05-02 22:18:04

INFORMACJA

 Burmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, w dniu 29 kwietnia 2011 r. został wywieszony na okres 21 dni do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

więcej

Opublikowano:2011-05-02 13:21:31

Informacja Marszałka Województwa Podlaskiego

 „ Mam przyjemność poinformować, iż zbliża sie termin kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców.”

więcej

Opublikowano:2011-04-15 16:03:57

Informacja dotycząca przeprowadzenia konsultacji w sprawie nadania statutów sołectw

 Zgodnie z Uchwałą Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mońki oraz Zarządzeniem Nr 20/11 Burmistrza Moniek z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej nadania statutów sołectwom Gminy Mońki, w dniach od 3 marca 2011r. do 28 marca 2011r. odbyły się zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Mońki.

więcej

Opublikowano:2011-04-15 13:45:03

RODO
cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
dowód osobisty
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM e-poradniki
e-poradniki