Zaproszenie na oddawanie krwi w listopadzie 2013r.

avatar Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, iż w dniu 10 listopada 2013r. w Monieckim Ośrodku Kultury w godzina 9.00 – 12.30 odbędzie się honorowe pobieranie krwi, na którym w godzinach 12.00 -13.00 wolontariusz PCK przeprowadzi instruktarz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

więcej

Opublikowano:2013-11-02 20:14:04

O B W I E S Z C Z E N I E

avatar o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Mońki w roku 2014

więcej

Opublikowano:2013-10-30 11:04:33

Konserwacja masztu

avatar Pracownicy Urzędu Miejskiego w Mońkach, zatrudnieni w ramach prac społecznie użytecznych przeprowadzili konserwację masztu znajdującego się na skwerze w centrum miasta.

więcej

Opublikowano:2013-10-28 20:59:00

Klucz przedsiębiorczości

avatar Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego od początku października przystąpiła do kolejnego już projektu, tym razem realizowanego w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, pn. „Klucz przedsiębiorczości”.

więcej

Opublikowano:2013-10-28 20:57:03

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

avatar
Działając na podstawie (...) zawiadamiam, że został opracowany projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” wraz z planem działań krótkoterminowych.

więcej

Opublikowano:2013-10-25 20:37:09

cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM dowód osobisty e-poradniki
e-poradniki