tło strony

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą nazwy konta poczty elektronicznej monki@um.pl prosimy o kierowanie korespondencji do Urzędu Miejskiego w Mońkach na adres sekretariat@um-monki.pl

Urząd Miejski w Mońkachinformacja
dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki, prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki i prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki.
więcej
Komunikat
W sprawie warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku dla operatów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie drogowym.
więcej
Rozkład jazdy PKP
Wykaz
położonych przy drogach krajowych na terenie Gminy Mońki przystanków komunikacji zbiorowej będących w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
więcej

Inwestycje

Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje

Aktualności

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

avatar 28 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mońkach poświęcone omówieniu aktualnej sytuacji w związku ze stwierdzonym ogniskiem Afrykańskiego Pomoru Świń w miejscowości Zucielec gm. Trzcianne.

więcej

Opublikowano:2017-06-29 14:15:50

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU

avatar Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców:

więcej

Opublikowano:2017-06-29 14:12:46

Zbiórka popiołu

avatar Urząd Miejski w Mońkach informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/233/17 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 31 maja 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mońki w miesiącu lipcu 2017 roku będzie prowadzona selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych w terminie odbioru worków z odpadami segregowanymi.

więcej

Opublikowano:2017-06-29 14:11:11

X GALA NAUKI I SPORTU

avatar
W dniu 23 czerwca 2017r. w sali sportowej Zespołu Szkół w Mońkach odbyła się X Gala Nauki i Sportu. Tradycyjnie już po raz dziesiąty zostały wręczone dla uczniów naszej gminy Stypendia Burmistrza Moniek za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i twórczości artystycznej. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, rodzice, dyrektorzy szkół i zaproszeni goście.

więcej

Opublikowano:2017-06-28 13:34:18

UWAGA !!! ZMIANA BANKU OBSŁUGUJĄCEGO GMINĘ MOŃKI OD 01.07.2017 r.

avatar Na przełomie maja i czerwca br. został przeprowadzony przetarg nieograniczony na obsługę bankową Gminy Mońki, który wynika z ustawy prawo zamówień publicznych. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty (banku Spółdzielczego w Mońkach oraz Banku Pekao S.A.). Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Pekao S.A., z którym została zawarta umowa.
Od 1 lipca 2017 r. obsługę bankową Gminy Mońki oraz jednostek organizacyjnych prowadzić będzie Bank Pekao S.A. W związku z tym zmianie ulegną numery kont bankowych na które do tej pory były wpłacane należności przez mieszkańców.
Oddział Banku Pekao S.A. znajduje się przy Al. Niepodległości 2A/4

więcej

Opublikowano:2017-06-28 13:15:07

GAZ ZIEMNY W MOŃKACH

avatar
W dniu 26 czerwca 2017r. w Urzędzie Miejskim w Mońkach została podpisana umowa na budowę sieci gazowniczej w mieście Mońki pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa spółka z o.o z wykonawcą sieci Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne Ewa Truchan (lider konsorcjum) w Suwałkach ul. Leśna 5.

więcej

Opublikowano:2017-06-27 13:08:52

Matematyczny Czar Par

avatar
Już po raz dziewiętnasty w Szkole Podstawowej nr 1 w Mońkach spotkali się młodzi matematycy powiatu monieckiego. Tym razem do walki o puchary Burmistrza Moniek i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz inne nagrody rzeczowe stanęło 38 uczniów z następujących szkół : Szkoła Podstawowa w Jasionówce, Szkoła Podstawowa w Krypnie, Szkoła Podstawowa w Kalinówce Kościelnej, Szkoła Podstawowa w Jaświłach, i Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach.

więcej

Opublikowano:2017-06-25 17:20:58

INFORMACJA

avatar

więcej

Opublikowano:2017-06-21 21:38:12

PODLASCY TWÓRCY DZIECIOM - "Portrety imion dziecięcych"

avatar
21 czerwca 2017 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zorganizował czwarte spotkanie z cyklu "PODLASCY TWÓRCY DZIECIOM", który ma na celu popularyzację twórczości podlaskich autorów książek adresowanych do dzieci.

więcej

Opublikowano:2017-06-21 21:34:52

KOMUNIKAT

avatar Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że do dnia 11 lipca 2017 r. można składaæ Wnioski o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.
Wnioski należy składaæ do Oddziału Terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń ubiegającego się o pomoc.

więcej

Opublikowano:2017-06-21 21:31:18

ZMIANY W WYCINCE DRZEW!

avatar
W dniu 17 czerwca weszła w życie zmiana ustawy o ochronie przyrody. Wprowadziła ona znaczne zmiany szczególnie w przypadku osób fizycznych, które będą usuwać drzewo na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

więcej

Opublikowano:2017-06-21 21:26:39

OGŁOSZENIE

avatar

więcej

Opublikowano:2017-06-19 20:00:29