OGŁOSZENIE

avatar W związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną będą czasowe przerwy techniczne, w tym przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.
W piątek 1 marca wnioski dowodowe będziemy przyjmować tylko do godziny 11:00.

więcej

Opublikowano:2019-02-26 15:00:35

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

avatar Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, Biblioteka Publiczna w Mońkach zorganizowała otwarte mini warsztaty na temat języka polskiego. Wzięli w nich udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w ZSOiZ w Mońkach, oraz gość honorowy Pani Bożena Wroceńska, pierwsza polonistka w naszym ogólniaku.

więcej

Opublikowano:2019-02-23 11:36:20

Zaproszenie na szkolenie

avatar W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na rok 2019, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaski Oddział Regionalny zaprasza wszystkich rolników na szkolenie z zakresu przyznawania płatności w roku 2019 ze szczególnym uwzględnieniem nowej aplikacji do elektronicznego wypełniania i składania wniosków eWniosekPlus.

więcej

Opublikowano:2019-02-23 11:25:06

ZAPROSZENIE

avatar Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach realizująca projekt „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3. Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza Państwa na debatę społeczną „Partnerstwo Biznesu i Ekonomii Społecznej.”

więcej

Opublikowano:2019-02-22 14:19:35

UWAGA

avatar Trwa akcja doręczania decyzji podatkowych na rok 2019r. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Mońkach doręczają decyzje podatkowe , a podatników, których nie zastaną w domach prosi się o odbiór decyzji w pokoju 114 Urzędu.
Podatników, którzy nie otrzymali jeszcze decyzji podatkowych zapraszamy po odbiór do Urzędu Miejskiego w Mońkach pokój 214.

więcej

Opublikowano:2019-02-21 12:28:22

Ogłoszenie

avatar E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego –
potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania
granic niektórych państw.
Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły
używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną
i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:
• logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
• korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

więcej

Opublikowano:2019-02-21 12:24:43

Odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Mońkach

avatar We wtorek, 19. lutego na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyły się obrady V sesji Rady Miejskiej.

więcej

Opublikowano:2019-02-20 15:18:28

OGŁOSZENIE

avatar Burmistrza Moniek z dnia 20 lutego 2019r.
w sprawie zaproszenia do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w Gminie Mońki w 2019r.

więcej

Opublikowano:2019-02-20 15:03:52

RODO
transmisja
transmisja
GIS
cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
dowód osobisty
gis podlasia
cyfrowy urząd
e-PIT
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM e-poradniki
e-poradniki