«     AKTUALNOŚCI     »

„O TAŃCU NIE DA SIĘ PISAĆ […] TANIEC TRZEBA TAŃCZYĆ”

avatar Słowa Paulo Coelho są prawdziwe, bo najprościej taniec można wyrazić - tańcząc. Jednak, abyśmy potrafili dokładniej zgłębić potęgę sztuki tanecznej, trzeba próbować wyrażać to, co widzą oczy, kiedy oglądają choreografie lub to, co czuje ciało, kiedy porusza się w rytm muzyki. Dlatego tańcząc tworzymy coś osobliwego, niespotykanego oraz nieprzeciętnego.
A to jest już sztuką samą w sobie.

Opublikowano:2013-04-07 14:02:18

ZARZĄDZENIE NR 265/13
BURMISTRZA MONIEK

avatar z dnia 4 kwietnia 2013r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w Gminie Mońki w 2013r.

Opublikowano:2013-04-04 13:55:07

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MONIEK

avatar Nr 259/13 z dnia 27 marca 2013

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Hornostaje-Osada oraz miasta Mońki ulic: Al. Wojska Polskiego, Włodzimierza Puchalskiego, Batalionów Chłopskich i Adama Mickiewicza – dawnej Mońki-Wieś.

Opublikowano:2013-04-03 11:55:30

Projekt pomnika zatwierdzony!

avatar Komitet Honorowy Budowy Pomnika Błogosławionego Jana Pawła II na marcowym spotkaniu zatwierdził projekt pomnika, który stanie w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła M.B. Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach. Projekt p. Jadwigi Szczykowskiej-Załęskiej – autorki m. in. stojącego w Białymstoku, w okolicach Archikatedry pomnika ks. Jerzego Popiełuszki został jednogłośnie zaakceptowany przez członków Komitetu Honorowego.

Opublikowano:2013-04-03 10:15:30

INFORMACJA

avatar Burmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, został wywieszony w dniu 29 marca 2013 r., na okres 21 dni do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości położonych w Mońkach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

Opublikowano:2013-04-03 10:04:06

avatar

Opublikowano:2013-03-29 16:17:16

Mapa strony

Inwestycje

Polecamy