ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP W MEJŁACH

avatar W dniu 24 sierpnia 2017 r. zostały podpisana umowa Nr 2400/1010097/2017 na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez Pana nadbryg. Leszka Suskiego – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej a Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Mejłach reprezentowaną przez Pana Jarosława Rafałko – Prezesa OSP w Mejłach.

więcej

Opublikowano:2017-11-27 20:38:32

„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”

avatar W dniu 24 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa Nr 2395/1010084/2017 na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez Pana nadbryg. Leszka Suskiego – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej a Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Sikorach reprezentowaną przez Pana Andrzeja Grygorczyka – Prezesa OSP w Sikorach.

więcej

Opublikowano:2017-11-27 20:32:26

Niecodzienny Jubileusz ŚDS

avatar Od 20 lat Środowiskowy Dom Samopomocy w Mońkach działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest ostoją i wsparciem dla osób z niepełnosprawnością. W środę 22.11.2018 r. Środowiskowy Dom obchodził jubileusz XX-lecia pracy dla środowiska. Tę uroczystość zorganizowano w gościnnych progach Monieckiego Ośrodka Kultury.

więcej

Opublikowano:2017-11-26 19:25:32

ZAPROSZENIE

avatar Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zapraszają dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola na bezpłatny spektakl „PAN TWARDOWSKI”

więcej

Opublikowano:2017-11-24 20:11:43

Spotkanie autorskie

avatar 23 listopada 2017 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się spotkanie z białostocką pisarką Agnieszką Suchowierską, w którym uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach ( kl. Ia oraz kl. IIIa).

więcej

Opublikowano:2017-11-23 19:59:52

cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM dowód osobisty e-poradniki
e-poradniki