OGŁOSZENIE

avatar Burmistrz Moniek ogłasza: przetarg ustny ograniczony do mieszkańców wsi Kosiorki i Ołdaki na oddanie w dzierżawę pod uprawy rolne na okres 10 lat, t. j. od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2028 roku, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Kosiorki w gminie Mońki [...]

więcej

Opublikowano:2018-11-09 15:00:00

ZAPROSZENIE

avatar

więcej

Opublikowano:2018-11-07 21:51:52

ZAPROSZENIE

avatar Biebrzański Park Narodowy oraz Miejski Ośrodek Kultury w Lipsku zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach wyrobu tradycyjnych ozdób świątecznych z naturalnych materiałów. Warsztaty poprowadzi Pani Krystyna Cieśluk z Lipska – znana twórczyni ludowa specjalizująca się w plastyce obrzędowej. Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych oraz dzieci.

więcej

Opublikowano:2018-11-07 21:38:43

Zakończono przebudowę mostu w Cieszach

avatar Gmina Mońki zakończyła prace związane z przebudową mostu na drodze gminnej nr 104036B Ciesze – Waśki.
W ramach zadania wykonano:
- rozbiórkę istniejącego mostu,
- wykonanie ławy kruszywowej,
- ułożenie konstrukcji,
- poszerzenie jezdni na dojazdach, odbudowę konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie umocnień, elementów bezpieczeństwa ruchu.

więcej

Opublikowano:2018-11-07 20:21:19

OGŁOSZENIE

avatar W dniu 13 XI 2018 r. 0 godz. 10.00 w Mońkach odbędzie się konferencja na temat „Godność dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną a ubezwłasnowolnienie” organizowana przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach.

więcej

Opublikowano:2018-10-29 21:36:53

INFORMACJA

avatar Gmina Mońki zakupiła sprzęt przeciwpożarowy oraz umundurowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mońki. Zakup został współfinansowany ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

więcej

Opublikowano:2018-10-25 23:02:20

OGŁOSZENIE

avatar

więcej

Opublikowano:2018-10-25 22:56:04

OGŁOSZENIE

avatar

więcej

Opublikowano:2018-10-25 22:54:37

RODO
transmisja
transmisja
GIS
cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
dowód osobisty
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM e-poradniki
e-poradniki