Akademia Przyszłości

avatar Od 1 września tego roku do 30 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach realizowany będzie projekt „Akademia Przyszłości” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek o dofinansowanie złożono w październiku 2016 roku, jednakże konkurs rozstrzygnięto we wrześniu 2018 r..

więcej

Opublikowano:2018-09-08 11:58:04

POSPRZĄTALI GAJ!!!

avatar W dniu 30 sierpnia 2018r. na terenie lasu miejskiego potocznie nazywanego „Gajem” odbyło się WIELKIE SPRZĄTANIE.

więcej

Opublikowano:2018-09-08 11:53:29

Podlaski Dzień Kukurydzy w Szepietowie

avatar W najbliższą niedzielę, 9 września Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na Podlaski Dzień Kukurydzy. W programie wykłady, konkursy, pokazy pracy maszyn rolniczych przy zbiorze kukurydzy na kiszonkę, promocja kukurydzy w potrawach i wiele innych atrakcji.

więcej

Opublikowano:2018-09-08 11:46:31

XI Turniej Wsi Monieckich - ŚWIĘTO WSI - PRZYTULANKA 2018

avatar 16 września 2018 r. we wsi Przytulanka odbędzie się „XI Turniej Wsi Monieckich - ŚWIĘTO WSI - PRZYTULANKA 2018". Będzie to już XI odsłona imprezy, która ma na celu uwieńczenie całorocznego trudu pracy rolników i ich rodzin, promocję walorów monieckich wsi, kultywowanie miejscowych tradycji, rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej, aktywizację społeczności wiejskiej, a także zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy. Impreza adresowana jest do całej podlaskiej społeczności wiejskiej i gości z okolicznych miast.

więcej

Opublikowano:2018-09-06 19:43:29

Stypendia szkolne 2018/2019

avatar Zgodnie z art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457 z późn. zm.)
Pomoc materialna przysługuje:

więcej

Opublikowano:2018-09-05 21:15:10

ZAPROSZENIE

avatar

więcej

Opublikowano:2018-09-03 20:47:05

Zróbmy to razem

avatar

więcej

Opublikowano:2018-09-03 19:24:12

ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO ORAZ UMUNDUROWANIA DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z DOTACJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

avatar Gmina Mońki na podstawie umowy nr DIT-I.3031.3.2018 zawartej w dniu 21 maja 2018 roku otrzymała dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 6 000,00 zł. na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz umundurowania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

więcej

Opublikowano:2018-08-30 19:59:30

RODO
GIS
cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
dowód osobisty
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM e-poradniki
e-poradniki