Spektakl "Zaczarowany młynek”

avatar
26 października 2017 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosili do Monieckiego Ośrodka Kultury 5 grup dzieci z Przedszkola w Mońkach oraz dzieci w wieku przedszkolnym (nieobjęte zorganizowaną edukacją przedszkolną) na interaktywny spektakl "Zaczarowany młynek" - w wykonaniu aktorów STUDIA TEATRALNEGO KRAK-ART z Krakowa.

więcej

Opublikowano:2017-10-28 23:23:51

Zwrot opakowań po środkach ochrony roślin

avatar Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) zwraca uwagę na problem związany z odbieraniem i gospodarowaniem opakowaniami przez NIEUPRAWNIONE DO TEGO PODMIOTY po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne (15 01 10*) z tworzywa HDPE.

więcej

Opublikowano:2017-10-28 20:07:33

UWAGA

avatar Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa
w dostawie energii elektrycznej

więcej

Opublikowano:2017-10-25 23:18:32

Erasmus + w monieckim gimnazjum

avatar W latach 2017 - 2019 nasze gimnazjum będzie realizowało międzynarodowy program Erasmus +, którego tematem przewodnim jest: ,,Identity, Recognition, Tolerance – School Museums as a Way of Sharing the Cultures of the Diverse School Population” (Tożsamość, uznanie, tolerancja – muzea szkolne jako sposób na dzielenie się kulturami różnorodnej społeczności szkolnej).

więcej

Opublikowano:2017-10-25 23:00:45

Pierwszy mural w Mońkach

avatar
W sobotę zakończone zostały prace nad muralem na elewacji Pływalni Powiatowej w Mońkach. Autorem jest młody artysta z Białegostoku ukrywający się pod pseudonimem artystycznym M.Ceirowski.

więcej

Opublikowano:2017-10-25 22:44:11

cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM dowód osobisty e-poradniki
e-poradniki