OGŁOSZENIE

avatar

więcej

Opublikowano:2017-12-13 23:28:10

OGŁOSZENIE

avatar

więcej

Opublikowano:2017-12-13 23:27:23

POWIADOMIENIE

avatar Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa
w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców:

więcej

Opublikowano:2017-12-12 21:44:48

OGŁOSZENIE

avatar UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

więcej

Opublikowano:2017-12-11 21:31:50

Dofinansowanie na montaż kolektorów słonecznych

avatar Gmina Mońki otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych – etap II”. Pierwszy etap został zrealizowany w roku 2014. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Mońki. Zainstalowano w tym okresie 134 kolektory słoneczne na budynkach prywatnych oraz 2 kolektory na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach.

więcej

Opublikowano:2017-12-11 21:07:29

cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM dowód osobisty e-poradniki
e-poradniki