POWIADOMIENIE

avatar Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa
w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców:

więcej

Opublikowano:2017-12-12 21:44:48

OGŁOSZENIE

avatar UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

więcej

Opublikowano:2017-12-11 21:31:50

Dofinansowanie na montaż kolektorów słonecznych

avatar Gmina Mońki otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych – etap II”. Pierwszy etap został zrealizowany w roku 2014. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Mońki. Zainstalowano w tym okresie 134 kolektory słoneczne na budynkach prywatnych oraz 2 kolektory na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach.

więcej

Opublikowano:2017-12-11 21:07:29

Ostatnie pobieranie krwi w 2017roku.

avatar W niedzielę 10 grudnia 2017 r. w Monieckim Ośrodku Kultury zorganizowano pobieranie krewi. Na ostatnią akcję zorganizowaną w tym roku zgłosiło się około 40 dawców chętnych do podzielenia się drogocennym lekiem. Lekarz zakwalifikowała 30 osób do oddania krwi. Zebrano 13,5 litra drogocennego leku.

więcej

Opublikowano:2017-12-11 20:56:54

Koncert – „Timur Slavov elektrycznie”

avatar 8 grudnia 2017 roku, w godzinach wieczornych, w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, odbył się koncert pod nazwą „Timur Slavov elektrycznie”.

więcej

Opublikowano:2017-12-09 13:48:45

cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM dowód osobisty e-poradniki
e-poradniki