Jak przetrwać upały?
pekao

Spektakl: "Wilk i zając"

avatar 8 maja 2018 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosili dzieci z Przedszkola w Mońkach oraz dzieci w wieku przedszkolnym (nieobjęte zorganizowaną edukacją przedszkolną) do Monieckiego Ośrodka Kultury na interaktywny spektakl "Wilk i zając" - w wykonaniu aktorów STUDIA TEATRALNEGO KRAK-ART z Krakowa.

więcej

Opublikowano:2018-05-10 18:42:54

OGŁOSZENIE

avatar III otwarcie Sezonu Motocyklowego w Szczuczynie

więcej

Opublikowano:2018-05-09 20:00:24

OGŁOSZENIE

avatar Program Razem bezpieczniej

więcej

Opublikowano:2018-05-04 16:45:35

OGŁOSZENIE

avatar MATURZYSTO!!! Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach pochodzisz z rodziny byłego pracownika PGR powinieneś to przeczytać!

więcej

Opublikowano:2018-05-02 19:56:26

DWA PUCHARY DLA SP1

avatar W czwartek 26 kwietnia 2018 r. w szkole w Krypnie odbył się Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach już po raz kolejny wzięli w nim udział i wrócili z nagrodami.

więcej

Opublikowano:2018-04-30 19:25:32

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Wspierajmy Się”

avatar

więcej

Opublikowano:2018-04-30 19:14:59

INFORMACJA

avatar o wynikach otwartego naboru partnera - podmiotu spoza sektora finansów publicznych
- w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu RPO WP na lata 2014-2020
- Oś Priorytetowa 3.: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1.: Kształcenia i edukacja,
Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
Konkurs nr RPPD.03.01.02-iż.00-20-001/16

więcej

Opublikowano:2018-04-26 15:02:42

Inscenizacja – „Bajki zgadywajki”

avatar 25 kwietnia 2018 rok Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił 6 grup dzieci z Przedszkola w Mońkach na bardzo interesującą inscenizację pod tytułem „Bajki zgadywajki” – przygotowaną przez uczniów klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach, pod kierunkiem wychowawczyni pani Ewy Konopka.

więcej

Opublikowano:2018-04-26 09:25:30

RODO
cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
dowód osobisty
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM e-poradniki
e-poradniki