Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

avatar Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

więcej

Opublikowano:2018-03-08 20:54:13

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE MUZYCZNEJ

avatar

więcej

Opublikowano:2018-03-07 19:04:37

POWIADOMIENIE

avatar Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców:

więcej

Opublikowano:2018-03-07 19:01:54

Rolniku skorzystaj z rehabilitacji leczniczej w KRUS

avatar Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu.

więcej

Opublikowano:2018-03-06 19:15:47

Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

avatar X edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

więcej

Opublikowano:2018-03-05 18:25:17

cyfrowy urząd
PPE
Wrota Podlasia
dowód osobisty
gis podlasia
cyfrowy urząd
elektroniczna platforma usług administracji publicznej
GPM e-poradniki
e-poradniki