<<< wstecz

"Wspólna edukacja"


27 lutego 2009 r. zakończył się projekt współfinansowany przez Unię Europejską "Wspólna edukacja".
W projekcie uczestniczyły dwie placówki: Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach i Szkoła Podstawowa w Kuleszach. Pomysłodawczynią i koordynatorem projektu była p. Anna Porębska.
W projekcie łącznie uczestniczyło 462 uczniów obu szkół.
W okresie od września 2008 do lutego 2009 zorganizowano:
- 3 wycieczki (klasy IV- Szlak rękodzieła, klasy V szlak polskiego prawosławia, klasy VI – Warszawa);
- 6 spotkań muzycznych z filharmonią;
- 90 godzin zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klas I-VI;
- 30 godzin zajęć anglojęzycznego koła teatralnego dla uzdolnionych uczniów.
Ponadto zakupiono aparat cyfrowy oraz książki, programy komputerowe i pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego. Całkowity koszt projektu to kwota 49.956,- złotych.
Więcej informacji o projekcie na stronie www szkoły: http://www.sp2monki.republika.pl

Dyrektor SP 2 w Mońkach
D. Jaworowski

Opublikowano:2009-03-08 21:21:17