<<< wstecz

IX Kongres ISKO

W dniach 11-13 marca Barbara Kuprel – kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach (wraz trzyosobową grupą wykładowców Uniwersytetu Białostockiego) na zaproszenie prof. Anny Sitarskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, reprezentowała Podlasie na IX Kongresie Hiszpańskiego Oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy (ISKO) w Walencji – pod hasłem: „Nowe perspektywy organizacji i rozpowszechniania wiedzy” (www.iskoix.org/).
Wspólnie z dr Zofii Olek-Redlarskiej referowała zagadnienie: „Wiersze dzieciństwa, jako droga ku poznawaniu i umiłowaniu własnego regionu: na przykładzie współpracy poetów z Biblioteką Publiczną w Mońkach”. Referat był ściśle związany z następującymi warsztatowymi prezentacjami przygotowanymi przez Barbarę Kuprel:
• Prezentacją multimedialną procesu wspólnego tworzenia książki „Monieckie baśnie” napisanej przez Franciszka Kobryńczuka, wydanej przez BP w Mońkach, autora-poetę oraz dzieci - ilustratorów – najpierw interaktywnie w Internecie, a potem opublikowanej w drukowanej postaci. Misją tych wierszy jest pobudzenie u dzieci poczucia tożsamości lokalnej i przynależności do „małej ojczyzny”, miłości do niej oraz troski o nią.
• Pokazem warsztatowego filmu DVD (przygotowanego na potrzeby kongresu ISKO przez BP w Mońkach). Jest to fragment uroczystości promującej książkę „Monieckie baśnie”, zorganizowanej przez BP w Mońkach w 2005 roku, z inscenizacją wybranych wierszy Franciszka Kobryńczuka w wykonaniu monieckich dzieci.
• Prezentacją strony www poety F. Kobryńczuka (www.fk-wiersze.webpark.pl/poeta.html). Redaktorem technicznym i merytorycznym tej strony jest B. Kuprel.
• Prezentacją osobistej strony www poetki Z. Olek-Redlarskiej (www.zofiaredlarska.webpark.pl/).
Autorką tekstu na stronie jest poetka, zaś architekturą informacji zajmuje się B. Kuprel.
• Nadto, na kongresie zaprezentowano:
Tomik poetycki „Monieckie baśnie” autorstwa F. Kobryńczuka wydany przez BP w Mońkach w 2005 roku.
Tomik poetycki „Monieckie baśnie w wyborze” autorstwa F. Kobryńczuka wydany w 2009 roku przez BP w Mońkach w języku polskim oraz w przekładzie na język hiszpański.

Udział przedstawiciela Biblioteki Publicznej w Mońkach oraz przygotowanie materiałów zostało sfinansowane z budżetu Urzędu Miejskiego w Mońkach.IX Kongres ISKO
IX Kongres ISKO
IX Kongres ISKO
IX Kongres ISKO
IX Kongres ISKO
IX Kongres ISKO


Opublikowano:2009-03-17 11:05:40