<<< wstecz

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MOŃKACH

z dnia 23 października 2014

w sprawie informacji o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Mońki dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i § 15 ust.1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów , burmistrzów i prezydentów miast , Miejska Komisja Wyborcza w Mońkach podaje do wiadomości publicznej składy Obwodowych Komisji Wyborczych:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mońkach, ul. Tysiąclecia 17

 1. Marta Łosiewicz, Mońki, zgłoszony przez KWW CHPS

 2. Maria Krystyna Dąbrowska, zgłoszony przez Mońki, KKW SLD Lewica Razem

 3. Elżbieta Magnuszewska, Mońki, zgłoszony przez KWW Społeczność Biebrzańska

 4. Krystyna Gajda, Mońki, zgłoszony przez KWW Podlaskie Forum Samorządowe

 5. Elżbieta Głódź, Mońki, zgłoszony przez KW Samoobrona

 6. Bożena Olechno, Mońki, zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL

 7. Tomasz Mocarski, Mońki, zgłoszony przez KWW Dobro Wspólne

 8. Greta Mojsak, Mońki, zgłoszony przez KW Nowa Prawica – Janusza Korwin - Mikke

 9. Maria Sobolewska, Mońki, wskazany przez Burmistrza Moniek - pracownik Urzędu Miejskiego w MońkachObwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15

 1. Eugeniusz Wojtkielewicz, Mońki, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość

 2. Robert Burzyński, Mońki, zgłoszony przez KWW CHPS

 3. Ewa Kasabuła, Mońki, zgłoszony przez KWW Społeczność Biebrzańska

 4. Małgorzata Siemaszko, Mońki, zgłoszony przez KWW Porozumienie Gminno-Powiatowe 2014

 5. Julita Kraszewska, Mońki, zgłoszony przez KWW Platforma Samorządowa

 6. Michał Karwowski, Mońki, zgłoszony przez KWW Podlaskie Forum Samorządowe

 7. Beata Studniarek, Mońki, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

 8. Marcin Michaluk, Mońki, zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL

 9. Magdalena Puchalska, Mońki, wskazany przez Burmistrza Moniek - pracownik Urzędu Miejskiego w MońkachObwodowa Komisja Nr 3 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Mońkach, ul. Słowackiego 5A

 1. Monika Bykowska, Mońki, zgłoszony przez KWW Ruch Narodowy

 2. Łucja Supińska, Mońki, zgłoszony przez KWW CHPS

 3. Agnieszka Chociej, Mońki, zgłoszony przez KWW Społeczność Biebrzańska

 4. Justyna Paszko, Mońki, zgłoszony przez KWW Podlaskie Forum Samorządowe

 5. Maciej Januszewski, Mońki, zgłoszony przez KW Samoobrona

 6. Urszula Eliza Topczewska, Mońki, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

 7. Andrzej Paniczko, Potoczyzna , zgłoszony przez KWW Dobro Wspólne

 8. Maria Ewelina Skwarko, Mońki, zgłoszony przez KWW MIG

 9. Małgorzata Maciorowska, Mońki, wskazany przez Burmistrza Moniek -pracownik Urzędu Miejskiego w MońkachObwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Monieckim Ośrodku Kultury, ul. Białostocka 25

 1. Paweł Pilichiewicz, Mońki, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość

 2. Monika Dębkowska, Mońki, zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem

 3. Anna Bielska, Kołodzież , zgłoszony przez KWW Społeczność Biebrzańska

 4. Alina Kuklińska, Mońki, zgłoszony przez KWW Porozumienie Gminno-Powiatowe 2014

 5. Joanna Maria Gruczek, Mońki, zgłoszony przez KWW BMN 2014

 6. Ewa Szaciłowska, Mońki, zgłoszony przez KWW Podlaskie Forum Samorządowe

 7. Halina Olechno, Mońki, zgłoszony przez KW Samoobrona

 8. Iwona Tekień, Mońki, zgłoszony przez KWW Dobro Wspólne

 9. Marta Łapińska , Mońki, wskazany przez Burmistrza Moniek - pracownik Urzędu Miejskiego w MońkachObwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w Gimnazjum w Mońkach , u. Leśna 3

 1. Marlena Laskowska, Mońki, zgłoszony przez KWW Ruch Narodowy

 2. Katarzyna Barbara Tomczuk, Mońki, zgłoszony przez KWW CHPS

 3. Andrzej Olechno, Mońki, zgłoszony przez KWW Porozumienie Gminno-Powiatowe 2014

 4. Joanna Radomska, Mońki, zgłoszony przez KWW Podlaskie Forum Samorządowe

 5. Monika Olszewska, Mońki, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

 6. Bożena Tyszkiewicz, Mońki, zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL

 7. Katarzyna Zalewska, Mońki, zgłoszony przez KWW Dobro Wspólne

 8. Dawid Zabielski, Mońki , zgłoszony przez KW Nowa Prawica – Janusza Korwin - Mikke

 9. Anna Tekień, Mońki, wskazany przez Burmistrza Moniek - pracownik Urzędu Miejskiego w Mońkach

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą w Zespole Szkół Ogólokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Szkolna 22

 1. Maciej Odyjewski, Mońki, zgłoszony przez KWW Ruch Narodowy

 2. Jarosław Antoni Walesieniuk, Mońki, zgłoszony przez KWW CHPS

 3. Piotr Paweł Chociej, Kołodzież , zgłoszony przez KWW Społeczność Biebrzańska

 4. Magdalena Amonowicz, Mońki, zgłoszony przez KWW BMN 2014

 5. Anna Sadowska, Mońki, zgłoszony przez KWW Platforma Samorządowa

 6. Sylwia Horoszko, Mońki, zgłoszony przez KWW Podlaskie Forum Samorządowe

 7. Emilia Karwacka-Zalewska, Mońki, zgłoszony przez KW Nowa Prawica – Janusza Korwin – Mikke

 8. Barbara Dąbrowska, Mońki, zgłoszony przez KWW CHRS

 9. Dorota Olechno-Olszyńska; Mońki; wskazany przez Burmistrza Moniek - pracownik Urzędu Miejskiego w MońkachObwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzibą w Zespole Szkół w Mońkach, ul Planetarna 13

 1. Beata Rutkowska, Mońki, zgłoszony przez KWW Ruch Narodowy

 2. Sławomir Józef Szpyruk, Mońki, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość

 3. Paulina Bielska, Kołodzież , zgłoszony przez KWW Społeczność Biebrzańska

 4. Marcin Kamiński, Mońki, zgłoszony przez KWW Porozumienie Gminno-Powiatowe 2014

 5. Wawrzyniec Gajda, Mońki, zgłoszony przez KW Samoobrona

 6. Alicja Halicka-Pochodowicz, Mońki, zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL

 7. Irena Dąbrowska, Mońki, zgłoszony przez KWW Dobro Wspólne

 8. Paweł Grygo, Mońki, zgłoszony przez KWW CHRS

 9. Mariola Jabłońska, Mońki, wskazany przez Burmistrza Moniek - pracownik Urzędu Miejskiego w MońkachObwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Boguszewie

 1. Adam Borkowski, Kulesze , zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość

 2. Paweł Woźniewski, Mońki, zgłoszony przez KWW CHPS

 3. Krzysztof Mozolewski, Przytulanka, zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem

 4. Beata Dzierżanowska, Mońki, zgłoszony przez KWW Społeczność Biebrzańska

 5. Anna Snopko, Żodzie, zgłoszony przez KWW Porozumienie Gminno-Powiatowe 2014

 6. Mariola Sajkowska, Czekołdy, zgłoszony przez KWW Platforma Samorządowa

 7. Marcin Rzemieniecki, Mońki, zgłoszony przez KWW Podlaskie Forum Samorządowe

 8. Anna Sut, Mońki, zgłoszony przez KW Nowa Prawica – Janusza Korwin - Mikke

 9. Elżbieta Świerzbińska – Dziękonie, wskazany przez Burmistrza Moniek - pracownik Urzędu

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kuleszach

 1. Paweł Pełszyński, Rybaki, zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem

 2. Adriana Sobolewska, Hornostaje , zgłoszony przez KWW Społeczność Biebrzańska

 3. Joanna Maria Grochowska, Masie, zgłoszony przez KWW Porozumienie Gminno-Powiatowe 2014

 4. Karol Grądzki, Mońki, zgłoszony przez KWW BMN 2014

 5. Małgorzata Olszyńska, Kulesze , zgłoszony przez KWW Podlaskie Forum Samorządowe

 6. Jan Kuklo, Mońki, zgłoszony przez KW Samoobrona

 7. Edyta Dzieszuta, Mejły , zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL

 8. Zdzisław Sokołowski, Mońki, zgłoszony przez KW Nowa Prawica – Janusza Korwin - Mikke

 9. Marianna Jabłońska; Mońki; wskazany przez Burmistrza Moniek - pracownik Urzędu Miejskiego w Mońkach
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 z siedzibą w SP ZOZ Mońkach, ul. Al. Niepodległości 9

 1. Kamil Kalinowski, Mońki, zgłoszony przez KWW Ruch Narodowy

 2. Małgorzata Witkowska, Mońki, zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem

 3. Zdzisława Jabłonowska, Mońki, zgłoszony przez KWW Porozumienie Gminno-Powiatowe 2014

 4. Michał Bieliński, Mońki, zgłoszony przez KWW Platforma Samorządowa

 5. Dorota Studniarek, Mońki, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

 6. Paulina Skutnik, Dudki , zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL

 7. Ewelina Szydłowska, Mońki, wskazany przez Burmistrza Moniek - pracownik SP ZOZ w Mońkach
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 z siedzibą w Domie Pomocy Społecznej Mońkach, ul. PCK 15 1. Danuta Kuczyńska, Mońki, zgłoszony przez KWW Ruch Narodowy

 2. Irena Wiśniewska, Mońki, zgłoszony przez KWW CHPS

 3. Grzegorz Sawicki, Kuczyn, zgłoszony przez KWW Porozumienie Gminno-Powiatowe 2014

 4. Alina Brozio, Mońki, zgłoszony przez KWW Podlaskie Forum Samorządowe

 5. Katarzyna Beata Miastkowska, Mońki, zgłoszony przez KW Samoobrona

 6. Marta Szklarzewska, Mońki, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

 7. Jolanta Dorota Buńkowska, Przytulanka, wskazany przez Burmistrza Moniek - pracownik DPS w Mońkach

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mońkach
/-/ Halina Sienkiewicz

Opublikowano:2014-10-23 18:18:16