<<< wstecz

Seminarium upowszechniające dobre praktyki w pracy socjalnej

Dnia 24 listopada 2014 r. w Hotelu 3 Trio w Białymstoku odbyło się „Seminarium upowszechniające dobre praktyki w pracy socjalnej”, połączone z uroczystymi obchodami Dnia Pracownika Socjalnego.

Seminarium otworzyła Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, witając zgromadzonych uczestników. Następnie przedstawiła prezentację podsumowującą realizację projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. Doradcy ROPS w Białymstoku – Pani Małgorzata Lawda i Pani Anna Tomulewicz, dokonały podsumowania specjalistycznego doradztwa na terenie woj. podlaskiego świadczonego w ramach w/w projektu.

W dalszej części seminarium przedstawiono dobre praktyki w zakresie partnerstwa OPS, PCPR, PUP.

Podczas uroczystości Pan Maciej Żywno – Wojewoda Podlaski wręczył wyróżnienia jednostkom oraz pracownikom pomocy społecznej. Wśród osób wyróżnionych za najdłuższy czas pracy na stanowisku pracownika socjalnego znalazły się: Pani Maria Bielska, Pani Jolanta Średnicka i Pani Dorota Zajkowska, pracownicy MOPS w Mońkach.

Seminarium zakończyło się występem zespołu wokalno-tanecznego „SOL BAND” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku pod kierunkiem Pani Anny Sokołowskiej.

Żródło: http://www.projekt.rops-bialystok.pl



Opublikowano:2014-12-02 16:54:30