<<< wstecz

Szerokopasmowy internet dla Moniek

25 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Mońkach burmistrzowie: Moniek - Zbigniew Karwowski, Goniądza - Tadeusz Kulikowski, Knyszyna - Andrzej Matyszewski, Lipska - Małgorzata Cieśluk i Bargłowa Kościelnego - Andrzej Kwieciński, podpisali porozumienie w sprawie budowy sieci samorządowych umożliwiających szerokopasmowy dostęp do internetu mieszkańcom gmin.
W porozumieniu uznano Gminę Mońki za Lidera projektu i upoważniono Burmistrza Moniek do wystąpienia do Urzędu Komunikacj Elektronicznej z wnioskiem o rezerwację kanałów radiowych...


Podpisanie porozumienia w sprawie internetu szerokopasmowego dla mieszkańców gminy Mońki
Podpisanie porozumienia w sprawie internetu szerokopasmowego dla mieszkańców gminy Mońki
Podpisanie porozumienia w sprawie internetu szerokopasmowego dla mieszkańców gminy Mońki
Podpisanie porozumienia w sprawie internetu szerokopasmowego dla mieszkańców gminy Mońki
Podpisanie porozumienia w sprawie internetu szerokopasmowego dla mieszkańców gminy Mońki
Podpisanie porozumienia w sprawie internetu szerokopasmowego dla mieszkańców gminy Mońki
Podpisanie porozumienia w sprawie internetu szerokopasmowego dla mieszkańców gminy Mońki


Opublikowano:2008-04-30 08:02:32