<<< wstecz

XXXIII Sesja


27 maja 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach.
Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej, radni wysłuchali informacji z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
Następnie rada rozpatrzyła uchwały w sprawie:
- wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r.
- założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
- nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu.
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
- ustalenia terminów przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mońkach.
Po wyczerpaniu ostatniego punktu posiedzenia, jakim były pytania i wolne wnioski, przewodniczący rady zamknął obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej.


XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach

Opublikowano:2009-05-28 08:35:24