<<< wstecz

Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

do rolników i hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa podlaskiego.W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa podlaskiego apeluję do Państwa, aby:

1. Dokonywać w biurach powiatowych ARiMR rejestracji wszystkich stad, w których utrzymywane są świnie – dotyczy to również stad z jednym zwierzęciem.

2. Zgłaszać w biurach powiatowych AR i MR wszystkie zmiany pogłowia świń w stadach ( kupna, sprzedaże, upadki , urodzenia ), w możliwie najkrótszym terminie.

3. Nie nabywać świń, o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności z niepewnego źródła ( tzw. handlarze ).

4. Do gospodarstw wprowadzać wyłącznie świnie oznakowane i zaopatrzone w świadectwa zdrowia , wystawione przez lekarza weterynarii .

5.Bezzwłocznie informować najbliższą lecznicę weterynaryjną o upadkach i zachorowaniach świń .

6.Na terenie gospodarstw bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji ( zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711 ), a w szczególności:

- utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

- karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

- zwracać uwagę na bezpieczny sposób przechowywania słomy na ściółkę,

- wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:

  • wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,

  • stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

- do obsługi świń używać obuwia i odzieży przeznaczonych wyłącznie do tego celu .

Przypominam, że afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą stanowiącą ogromne zagrożenie dla gospodarki kraju. Straty związane z wystąpieniem choroby wynikają z załamania produkcji zwierząt, ich upadków, zakazu handlu towarami z terenów dotkniętych chorobą oraz zakazu eksportu towarów pochodzących od świń i dzików z terenów wystąpienia choroby lub z całego terytorium kraju jej wystąpienia.

Opublikowano:2016-09-01 21:37:32