<<< wstecz

Podlaska Oktawa Kultur


Podlaska Oktawa Kultur, która odbędzie się w dniach 22-28 lipca 2009 r., to Festiwal prezentujący kulturę i dorobek artystyczny zespołów z Polski i krajów związanych z zamieszkałymi w województwie podlaskim Białorusinami, Litwinami, Romami, Rosjanami, Tatarami, Ukraińcami i Żydami.
Festiwal jest miejscem współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy artystami, tworzy też szansę uczestnikom i widzom na zapoznanie się z bogactwem kultury i tradycji Podlasia, Polski i krajów Europy Wschodniej jednocześnie ucząc tolerancji i szacunku w stosunku do odmienności kulturowych, religijnych i obyczajowych różnych narodów.
Organizatorem Festiwalu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

24 lipca w piątek:
GONIĄDZ - SCENA PLENEROWA NAD BIEBRZĄ, GODZ. 19.00
KALINKA (POLSKA)
SŁAWUTYCZ (UKRAINA)

KRYPNO - HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ, GODZ. 18.00
KRESOWE ZABAWY (BIAŁORUŚ)

25 lipca w sobotę:
GONIĄDZ - SCENA PLENEROWA NAD BIEBRZĄ, GODZ. 19.00
STO UŚMIECHÓW (LITWA)
CYGAŃSKIE CZARY (POLSKA)

26 lipca w niedzielę:
MOŃKI - AMFITEATR MIEJSKI, GODZ. 18.00
PYSANKA (UKRAINA)
BIEŁYJE ROSY (BIAŁORUŚ)

Więcej informacji na stronie:
WOAK BiałystokOpublikowano:2009-07-20 15:10:24