<<< wstecz

Wielki Czwartek w monieckich kościołach

Wielki Czwartek w Kościele katolickim kończy się okres Wielkiego Postu, a rozpoczyna Triduum Paschalne, najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym katolików. Triduum Paschalne to szczególne dni, kiedy bardzo intensywnie rozważamy największe prawdy naszej wiary o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. U progu tych rozważań zatrzymujemy się nad Eucharystią i kapłaństwem - tymi sakramentami, które ustanowił i pozostawił nam Jezus Chrystus na dzień przed swoją męką.W Wielki Czwartek przed południem w kościołach katedralnych sprawowana jest również Msza Krzyżma. Na niej gromadzi się duchowieństwo całej diecezji pod przewodnictwem biskupów. Podczas tej mszy świętej kapłani odnawiają przyrzeczenia złożone w dniu święceń: celibatu, prowadzenia świętości życia i jedności z biskupem. Święcony jest również olej krzyżma, którego używa się przy udzielaniu chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, biskupich oraz podczas poświęcania kościoła. Święcony jest także olej chorych, którym kapłani będą namaszczać wiernych chorych oraz w osoby podeszłym wieku. Wielki Czwartek jest więc dniem ustanowienia eucharystii oraz kapłaństwa. Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa, co w encyklice o Eucharystii podkreślał papież Jan Paweł II.Przedstawiciele Gminy Mońki z burmistrzem Zbigniewem Karwowskim na czele uczestniczyli w uroczystych, wielkoczwartkowych nabożeństwach. Księżom Proboszczom oraz wszystkim kapłanom obu monieckich parafii, życzenia złożyli przedstawiciele władz samorządowych naszego miasta, a także służba liturgiczna, kółka różańcowe i młodzież.
foto: UM Mońki i MOK
Opublikowano:2017-04-18 12:52:20