<<< wstecz

Dzień Ziemi w gminie Mońki

Obchody Dnia Ziemi 2017 w gminie Mońki to cykl plenerowych wydarzeń w 6 miejscowościach na terenie gminy Mońki (Kołodzież, Kropiwnica, Kulesze, Boguszewo, Przytulanka, Rybaki). Tematem przewodnim jest rola roślin, zadrzewień w krajobrazie i w środowisku. Ze względów organizacyjnych i logistycznych, wydarzenia plenerowe zostały zaplanowane na przełom kwietnia i maja. Każdego dnia zorganizowane będzie wydarzenie pn.: „Obchody Dnia Ziemi 2017” w innej miejscowości.

22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dnia Ziemi, co było doskonałą okazją do spotkania się z mieszkańcami wsi Kropiwnica. W ramach w/w wydarzenia przeprowadzone zostały:
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży nawiązujące do tematyki roślin w otaczającym środowisku. Zajęciom plastycznym towarzyszyły zabawy ruchowe, zagadki i rebusy ekologiczne.

Prelekcja dotycząca roli roślin i zadrzewień w środowisku i krajobrazie. Uczestniczy mogli dowiedzieć się m.in.: o roli ekologicznej, ekonomicznej i społecznej zadrzewień, ich funkcji w ekosystemie, walorach, zaletach ich zakładania w swoim najbliższym sąsiedztwie.

Praktyczny pokaz sadzenia roślin, które wspólnymi siłami uczestnicy posadzili na terenie wokół świetlicy wiejskiej. Wyjście w teren i samodzielne posadzenia „własnego drzewka” było doskonałą okazją do integracji lokalnej społeczności.

Obchody Dnia Ziemi 2017 w Kropiwnicy zakończyło wspólne ognisko z kiełbaskami.

Kolejne wydarzenia odbędą się w następujących terminach:
• Kulesze 25.04.2017
• Boguszewo 25.04.2017
• Kołodzież 29.04.2017
• Rybaki 05.05.2017
• Przytulanka 06.05.2017

Na przeprowadzenie przedsięwzięcia Gmina Mońki pozyskała dotację w wysokości 15 300 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Partnerami Obchodów Dnia Ziemi 2017 w Gminie Mońki są Moniecki Ośrodek Kultury oraz Nadleśnictwo Knyszyn w Mońkach.

Opublikowano:2017-04-26 21:37:32