<<< wstecz

WARSZTATY SCHOLI GLORIA W STUDZIENICZNEJ

Ostatni weekend schola GLORIA ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Moñkach spędziła w Studzienicznej. Głównym celem tego wyjazdu były warsztaty muzyczne, na których dzieci miały doskonalić swój śpiew pod kierunkiem p. Urszuli Magnuszewskiej i p. Elżbiety Rembeliñskiej ze szkoły muzycznej, które chętnie podzieliły się swoimi pomysłami na interpretację proponowanych utworów. Wzbogaciły je o dołączenie dzwonków i skrzypiec oraz śpiew wielogłosowy. Prowadzący na co dzieñ scholę - p. Beata Grygo i p. Marcin Rzemieniecki - nauczyli kilka nowych utworów, w wykonanie których chętnie włączali się obecni rodzice.

Warsztaty były również okazją do inegracji grupy i dobrej zabawy. Uczestnicy nie mogli narzekać na brak wrażeñ - spacery nad jeziorem, karmienie łabędzi i kaczek, wycieczka do Augustowa, kino i cudowna muzyka w najnowszym filmie "Piękna i Bestia", dyskoteki.

Było też coś "dla ducha" - msze św. i wieczorne Apele Jasnogórskie w pachnącej żywicą kaplicy, modlitwa w Sanktuarium w Studzienicznej, zdjęcie przy pomniku Jana pawła II upamiętniającym jego pobyt w tym miejscu podczas jednej z podróży do Polski. Tu bardzo cenna okazała się obecność na warsztatach s. Moniki i wizyta ks. Jacka.

Serdecznie dziękujemy ks. Kamilowi Kochanowskiemu - dyrektorowi Ośrodka Rekolekcyjno - Wypoczynkowego w Studzienicznej i paniom - Helenie i Irenie za gościnę i domową atmosferę. Podziękowania kierujemy też do ks. Proboszcza Andrzeja Ziółkowskiego i Urzędu Miejskiego w Moñkach za wsparcie finansowe naszego wyjazdu.

Mamy nadzieję, że działania te zaowocują piękniejszym śpiewem na chwałę Jezusa.

B. Grygo

Opublikowano:2017-04-27 19:28:14