<<< wstecz

Obchody Dnia Ziemi 2017 w gminie Mońki

Obchody Dnia Ziemi 2017 w gminie Mońki to cykl plenerowych wydarzeń w 6 miejscowościach na terenie gminy Mońki (Kołodzież, Kropiwnica, Kulesze, Boguszewo, Przytulanka, Rybaki). Tematem przewodnim była rola roślin, zadrzewień w krajobrazie 
i w środowisku. Ze względów organizacyjnych i logistycznych, wydarzenia plenerowe zostały zaplanowane na przełom kwietnia i maja. Każdego dnia zorganizowane zostało wydarzenie pn.: „Obchody Dnia Ziemi 2017” w innej miejscowości:
*Kropiwnica 22.04.2017
*Kulesze 25.04.2017
*Boguszewo 25.04.2017
*Kołodzież 29.04.2017
*Rybaki 05.05.2017
*Przytulanka 06.05.2017
W ramach w/w wydarzenia przeprowadzone zostały: 
* Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży nawiązujące do tematyki roślin 
w otaczającym środowisku. Zajęciom plastycznym towarzyszyły zabawy ruchowe, zagadki i rebusy ekologiczne. 
* Prelekcje dotycząca roli roślin i zadrzewień w środowisku i krajobrazie. Uczestniczy mogli dowiedzieć się m.in.: o roli ekologicznej, ekonomicznej i społecznej zadrzewień, ich funkcji w ekosystemie, walorach, zaletach ich zakładania w swoim najbliższym sąsiedztwie.
* Praktyczne pokazy sadzenia roślin, które wspólnymi siłami uczestnicy posadzili na terenie wokół świetlic wiejskich. Wyjście w teren i samodzielne posadzenia „własnego drzewka” było doskonałą okazją do integracji lokalnej społeczności. Łącznie na terenie wszystkich miejscowości objętych programem posadzono blisko 1900 drzewek.
Obchody Dnia Ziemi 2017 kończyło wspólne ognisko z kiełbaskami.

Na przeprowadzenie przedsięwzięcia Gmina Mońki pozyskała dotację w wysokości 15 300 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku.
Partnerami Obchodów Dnia Ziemi 2017 w Gminie Mońki były Moniecki Ośrodek Kultury oraz Nadleśnictwo Knyszyn w Mońkach.


Opublikowano:2017-05-08 18:33:25 r.