<<< wstecz

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach

28 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyły się obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej. Porządek obrad po zmianie przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Mońki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mońki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mońki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Mońki za rok 2016.
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2016 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2017.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2017.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Planowania, Budżetu i Finansów za 2016 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego za 2016 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej za 2016 rok.
13. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu za 2016 rok.
14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mońkach za 2016 rok.
15. Pytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.


Opublikowano:2017-04-28 21:23:30