<<< wstecz

Wizytacja Biskupa Henryka Ciereszko

17 maja 2017r. J.E.Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko wizytował parafię M.B.Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach oraz znajdujące się na terenie parafii instytucje i zakłady pracy. Jednym z punktów wizyty były urzędy administracji samorządowej, w tym Starostwa Powiatowego w Mońkach i Urzędu Miejskiego.

Spotkanie z przedstawicielami samorządów oraz pracownikami urzędów i jednostek organizacyjnych odbyło sie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach. W spotkaniu uczestniczył także Ks. Dziekan Andrzej Ziółkowski, proboszcz parafii M.B.Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach. Wizytacja rozpoczęła się od przywitania Ks. Biskupa i charakterystyki samorządów powiatu i gminy, które przedstawili Starosta Moniecki i Burmistrz Moniek. Ekscelencja Ks. Biskup Henryk Ciereszko skierował kilka słów do wszystkich zebranych, mówiąć że każda praca a szczególnie w administracji publicznej to służba obywatelom, mieszkańcom wspólnoty samorządowej. Na zakończenie Ekscelecja udzielił błogosławieństwa wszystkim "samorządowcom", a od przedstawicieli samorządów otrzymał pamiątki dotyczące powiatu i gminy.

Źródło: www.monki.pl


Opublikowano:2017-05-19 18:51:59