<<< wstecz

XXII Miting „ Sprawni inaczej”

8 czerwca 2017 r. odbył się XXII Miting „Sprawni inaczej” organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach – Środowiskowy Dom Samopomocy w Mońkach oraz Stowarzyszenie „ Wspierajmy się”.

W spotkaniu udział wzięło ok. 70 osób niepełnosprawnych z Moniek i terenu powiatu monieckiego m. in. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mońkach, Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy, podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczego w Downarach oraz osoby niepełnosprawne z Moniek i powiatu monieckiego. Przybyłych gości i uczestników powitał Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach Mariusz Popowski.

Kolejnym punktem programu były konkurencje sportowe w prowadzeniu, których pomagały uczennice Gimnazjum w Mońkach pod opieką P. Katarzyny Gawędzkiej. Po zakończonych zawodach odbyła się dyskoteka. Regenerację sił uczestników zapewnił ciepły posiłek, pączki i napoje.

Przygotowano punkty konsultacyjno-informacyjne i pokazowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach .

Na zakończenie imprezy Burmistrz Moniek oraz Kierownik PCPR w Mońkach wszystkim uczestnikom wręczyli nagrody i dyplomy. O oprawę muzyczną i animację zadbała firma FastQuad.

Organizacja spotkania możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Mońki, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mońkach. Do organizacji imprezy przyczynili się również : Moniecki Ośrodek Kultury oraz Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego KBS P. Włodzimierz Szypcio, p. Tomasz Szypcio, którym składamy serdeczne podziękowania.

Opublikowano:2017-06-09 20:06:07